กติกาขั้นต้นในการ เริ่มต้นลงทุนในอสังหาริมทรัพย์

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2552

ลงทุนบริเวณใกล้บ้าน - คำว่าใกล้ในที่นี้หมายถึงที่ไหนก็ได้ที่ เราผ่านไปผ่านมาบ่อยๆ


ยก ตัวอย่างเช่น บ้านอยู่ย่านดอนเมือง แต่มีธุรกิจที่ต้องบินไปเชียงใหม่ อย่างน้อยเดือนละ 2-3 ครั้ง ก็ควรจะ

เริ่มลงทุน กับอสังหาฯ ย่าน ดอนเมืองกับเชียงใหม่


เนื่องจาก สามารถดูแลได้อย่างใกล้ชิด เช่น หากมีคนบอกว่าคอนโดย่านบางนา ปล่อยเช่าราคาดีมาก ROIต่อปี

มากกว่า 30% ถ้าแค่เชื่อ ซื้อตามคนบอก วันหนึ่งข้างหน้า มีการเวนคืน แล้วเราไม่ทราบข่าว เพราะไอ้คนที่บอก

ให้ซื้อมันหายหัวไปไหนไม่รู้ ก็อาจทำให้เราขาดทุนได้


ฉะนั้น ควรเริ่มลงทุนที่ใกล้ๆตัวก่อน เพราะจะได้ข้อได้เปรียบหลายด้าน


- เก็บค่าเช่าง่าย แม้บางครั้งคนเช่าสามารถโอนค่าเช่าผ่านทางธนาคาร แต่หากผู้เช่ามีปัญหาไม่จ่ายค่าเช่า หรือ

หนีไป ทำให้เราต้อง เสียค่าใช้จ่าย ในการเดินทาง เพื่อไปตามค่าเช่า รวมถึงเวลาที่เสียไป กับความหงุดหงิด และ

การเดินทาง


- ดูแลทรัพย์สินง่าย หากบางครั้งเกิดปัญหา น้ำไม่ไหล ไฟดับ ฝ้าพัง แอร์ไม่เย็น เราก็ไม่ต้องเสียเวลาและค่าใช้จ่าย

ในการไปดูแล แต่หากเป็น ย่านที่เราคุ้นเคย เราก็สามารถหาช่างเพื่อมาซ่อมแซมได้ง่าย ราคาถูก และมีคุณภาพกว่า


- รับรู้สภาพแวดล้อมบริเวณนั้นอย่างใกล้ชิดเช่นหากบริเวณนั้นจะมีการสร้างห้างสรรพสินค้า เราก็จะทราบข่าวก่อนใคร

ทำให้สามารถ ซื้ออสังหาฯนั้นมาได้ในราคาถูกกว่าคนอื่น และก็สามารถหากลุ่มลูกค้าคนเช่าได้ง่าย กว่าไม่ว่าจะเป็นพนักงาน

ผู้จัดการ ในห้างนั้นที่ต้องเข้ามาทำงานในห้าง โดยส่วนใหญ่คนเช่าจะสอบถามห้องเช่ากับคน ท้องที่ก่อน


ดังนั้น การลงทุนอสังหาฯ ใกล้ตัวถือเป็น ข้อได้เปรียบอย่างยิ่ง เปรียบเสมือน การซื้อขายหุ้นที่เรา อยู่วงในจริงๆ ทำให้ทำอะไร

ก็จะง่ายกว่าคนอื่น