กติกาขั้นต้นในการ เริ่มต้นลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ 2

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2552

เริ่มต้นจากเงินลงทุนน้อยๆ - น้อยๆในที่นี้หมายถึงว่า แม้ว่าเสียเงินก้อนนี้ก็ไม่เสียดาย เพราะถือว่า

เป็นการเรียนรู้การ ลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ก็เช่นกันก็ต้องมีขั้นตอนเริ่มต้น ดังนั้นจึงควรลงเงินแต่น้อย

เพื่อเป็นการเรียนรู้ โดยการเรียนรู้ในที่นี้จะสร้างประสบการณ์แก่เราอย่างมหาศาล อาทิเช่น


- การซื้อขายต้องทำสัญญายังไง เราก็ได้เรียนรู้ วิธีการเขียนสัญญา ต้องติดอาการไหม ติดเท่าไหร่
- ยื่นกู้ ต้องเสียค่าใช้จ่ายอะไรบ้าง ค่าประเมินเท่าไหร่ ค่าธรรมเนียมยื่นกู้ เท่าไหร่ เลือกดอกเบี้ยแบบไหนดี

กู้ธนาคารไหนดีกว่า
-เบี้ยประกันอัคคีภัย ประกันชีวิต ตามที่ธนาคารแจ้งต้องทำไหม ถ้าทำต้องเสียค่าใช้จ่ายเท่าไหร่
- การผ่อนชำระเงินกู้ต่อเดือนเกินกว่าจำนวนที่ระบุในสัญญา รวมถึงการชำระเงินคืนทั้งหมดก่อนระยะเวลา

ต้องเสียเบี้ยปรับเท่าไหร่
- ค่าใช้จ่ายในการโอน ค่าธรรมเนียม ค่าจดจำนอง ค่าภาษีเงินได้ ภาษีธุรกิจเฉพาะ เสียเท่าไหร่แล้วใครควร

จะเสียค่าใช้จ่ายไหนบ้างระหว่างผู้ซื้อกับผู้ขาย
- การลงประกาศขายหรือให้เช่าต้องเสียค่าใช้จ่ายเท่าไหร่ ลงเวป หรือป้ายประกาศดีกว่ากัน


นักลงทุนที่ดีทุกคนต้องทราบว่าหัวใจในการลงทุนนั้นคือ ต้องทราบ ต้นทุนก่อนเริ่มลงทุนจริงประสบการ์

ข้างต้นจะทำให้เราทราบต้นทุนที่แท้จริง โดยไม่สามารถหาอ่านหรือสอบถามจากใครได้ร้อยเปอร์เซ็นต์

ฉะนั้น จึงขอยืนยันอีกครั้งว่า ควรเริ่มลงทุนจากเล็กๆก่อน และเมื่อเกิดความชำนาญก็จะทำให้ สามารถ ลงทุน

ในของที่ใหญ่ๆ กำไรสูงๆ ได้ เนื่องจากเรามีข้อมูลต้นทุน ทั้งหมดแล้ว ซึ่งจะทำให้ลดความเสี่ยงไปได้เยอะทีเดียว

คาดหวังว่าจะต้องเจอกับสิ่งที่ผิดพลาด - ดังสุภาษิต ไทยที่ว่า ผิดเป็นครู จริงๆมันก็เป็นหลักธรรมชาติทั่วๆไป

คือ น้อยคนนักที่จะทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งสำเร็จในครั้งแรก เช่น แทบจะไม่มีใครหัดเดินจนเดินเก่ง โดยไม่เคยล้มมาก่อน


ดังนั้นจึงควร เรียนรู้จากสิ่งผิดพลาดให้มากที่สุด และพยายาม แก้ไขข้อผิดพลาด อย่าท้อถอย และหนีปัญหา

เพื่อจะได้นำมาปรับปรุงไปใช้ในการลงทุนครั้งต่อๆไป


ความ เห็นข้างต้นเป็นความรู้ที่นำมาจากการเข้าฟังสัมนาอบรม ของคุณ โรเบิร์ต คิโรซากิ ผู้เขียน Rich Dad Poor Dad

(ผมไม่ได้คิดเองก็ฟังเขามา แล้วเอามาเล่าต่อให้ฟังอีกที) ซึ่งเป็นแค่กติกาพื้นฐานขั้น เริ่มต้นหากท่านใดที่มี

ประสบการณ์แล้วอาจมีแนวทางพลิกแพลงกว่านี้ก็สามารถทำได้


สรุปสุดท้ายคือ การลงทุนอะไรก็ตามแต่ ต้องมีความตั้งใจในการศึกษา ค้นคว้า ปฏิบัติ ด้วยตัวเอง จึงจะประสบความสำเร็จ


จึง ควรหาการลงทุนที่ ตัวเองถนัดและชอบ ซึ่งจะทำให้เรามีความสุขในการลงทุน รวมถึงทำให้การลงทุนนั้นมีประสิทธิภาพ

และเกิดประโยชน์สูงสุด