ความแตกต่างระหว่างอพาร์ทเมนท์ กับ แมนชั่น

วันที่ 5 สิงหาคม 2551

ในความหมายของคนไทยเราๆคือ

แมนชั่น


ห้องชุดพักอาศัยให้เช่า ซึ่งมีราคาตั้งแต่ปานกลางจนกระทั่งสูง ส่วนใหญ่ให้เช่าในตัวเมืองที่มีราคาที่ดินสูง
เป็นที่พักอาศัยกึ่งถาวรครับ ลักษณะเป็นการทำสัญญาเช่าเป็นปีขึ้นไป บางแห่งเป็นลักษณะแบบเซ้ง หรือ ซื้อเป็นที่อยู่ถาวร คล้ายคอนโดครับ แต่ผู้เช่าซื้อ ไม่มีสิทธิ์ในตัวอาคาร และพื้นที่ "ส่วนกลาง"ราคาค่อนข้างสูง

อพาร์เม้นท์

ห้องชุดพักอาศัยให้เช่า ซึ่งมีราคาตั้งแต่ประหยัดสุดจนกระทั่งปานกลาง ส่วนใหญ่ให้เช่าบริเวณชานเมือง สถานศึกษา หรือชุมชนต่างๆ
เป็นที่พักอาศัยชั่วคราว / เช่ารายเดือน หรือเรียกกันง่ายๆว่า ห้องเช่า ราคาถูก ผู้เช่า ไม่มีสิทธิ์เปลี่ยนแปลงอะไรในห้องเช่านั้นๆได้ครับ

คอนโด


ห้องชุดพักอาศัยเพื่อขาย ซึ่งมีราคาตั้งแต่ปานกลางจนกระทั่งสูง มีที่ตั้งทั้งในตัวเมือง ชานเมืองและบริเวณชุมชน

แฟลต


ห้องชุดพักอาศัยเพื่อขาย ซึ่งมีราคาตั้งแต่ประหยัดสุดจนกระทั่งปานกลาง มีที่ตั้งทั้งในตัวเมือง ชานเมืองและบริเวณชุมชน