การแก้ไขศรพิฆาตที่เล็งหน้าต่าง

วันที่ 19 กันยายน 2551

หากตรวจพบว่ามีศรพิฆาตเล็งมา

ยังที่หน้าต่างบ้านของคุณให้ทำ การแก้ไขดังนี้คือ ตรวจหาทิศที่หน้าต่าง บานนั้นตั้งอยู่

ถ้า หน้าต่างอยู่ทางทิศเหนือ ถือว่า ศรพิฆาตนั้นเป็นธาตุน้ำ ดังนั้นทำการแก้ไขด้วยการติดตั้งหรือแขวนวัตถุที่มีสีเขียวซึ่งเป็นธาตุไม้ เอาไว้ที่หน้าต่างเพื่อให้ธาตุไม้ดูดพลังจากธาตุน้ำทำให้ศรพิฆาตหมดพลัง อำนาจ

ถ้าหน้าต่างอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ถือว่าศรพิฆาตนั้นเป็นธาตุดินให้ติดหรือแขวนวัตถุที่มีสีขาวหรือสีเงินเอา ไว้ที่หน้าต่าง เพราะธาตุโลหะจะดูพลังของธาตุดิน

ถ้าหน้าต่างอยู่ทาง ทิศตะวันออก ถือว่าศรพิฆาตนั้นเป็นธาตุไม้ ให้ติดหรือแขวนวัตถุที่มีสีแดง สีชมพูหรือ สีม่วง ซึ่งเป็นธาตุไฟเอาไว้ที่หน้าต่าง เพราะธาตุไฟดูดพลังของธาตุไม้

ถ้าหน้าต่างอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียง ใต้ ถือว่าศรพิฆาตนั้นเป็นธาตุไม้ ให้ติดหรือแขวนวัตถุที่มีสีแดง สีชมพูหรือสีม่วงซึ่งเป็นธาตุไฟ เอาไว้ที่หน้า ต่าง เพื่อดูดพลังจากธาตุไม้ของศรพิฆาต

ถ้าหน้าต่างอยู่ทางทิศใต้ ถือว่าศร พิฆาตนั้นเป็นธาตุไฟ ให้ติดหรือแขวนวัตถุที่มีสีน้ำตาล สีเทา สีส้ม หรือสีเหลือง ซึ่งเป็นธาตุดินเอาไว้ที่หน้าต่าง เพื่อดูดพลังจากธาตุไฟของศรพิฆาต

ถ้าหน้าต่างอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียง ใต้ ถือว่าศรพิฆาตนั้นเป็นธาตุดิน ให้ติดหรือแขวนวัตถุที่มีสีขาวหรือสีเงินซึ่งเป็นธาตุโลหะเอาไว้ที่หน้าต่าง เพื่อดูดพลังจากธาตุดินของศรพิฆาต

ถ้าหน้าต่างอยู่ทางทิศตะวันตก ถือว่าศรพิฆาตนั้นเป็นธาตุโลหะ ให้ติดหรือแขวนวัตถุที่มีสีดำหรือสีน้ำเงินเข้ม ซึ่งเป็นธาตุน้ำเอาไว้ที่หน้าต่าง เพื่อดูดพลังจากธาตุโลหะของศรพิฆาต

ถ้า หน้าต่างอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ถือว่าศรพิฆาตนั้นเป็นธาตุโลหะให้ติดหรือแขวนวัตถุที่มีสีดำหรือสีน้ำเงิน เข้มซึ่งเป็นธาตุน้ำเอาไว้ที่หน้าต่าง เพื่อดูดพลังจากธาตุโลหะของศรพิฆาต

วัตถุ ที่ใช้ติดหรือแขวนเอาไว้ที่หน้าต่างนั้นอาจจะเป็นผ้าม่าน แผงบังแสง รูปปั้น ภาพวาดใดๆ ที่มีสีตามต้องการหรือ อาจจะใช้วัตถุที่เป็นตัวแทนของธาตุแทนสีของธาตุก้ได้เช่นกัน เช่น ถ้าเป็นทิศเหนือ ให้ตั้งต้นไม้เอาไว้ที่ขอบหน้าต่าง ถ้าเป็นทิศตะวันออกให้ตั้งวัตถุรูปสามเหลี่ยมหรือ มียอดแหลมซึ่งเป็นตัวแทนของธาตุไฟ ถ้าเป็นทิศใต้ให้ตั้งวัตถุรูปสี่เหลี่ยมหรือก้อนหินกลมเกลี้ยงซึ่งเป็นตัว แทนของธาตุดิน ถ้าเป็นทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ให้ตั้งวัตถุรูปทรงกลมหรือรูปไข่ซึ่งเป็นตัวแทนของธาตุโลหะ หรือถ้า เป็นทิศตะวันตกให้ตั้งวัตถุที่ทำจากแก้วหรือคริสตัลซึ่งเป็นตัวแทนของธาตุ น้ำ

ในกรณีที่ไม่สามารถทำการแก้ไขได้โดยตรงที่หน้าต่าง เช่น อยู่ในสำนักงานที่เป็นส่วนรวมเราสามารถแก้ไขได้ที่ โต๊ะทำงานของเราเอง โดยเลือกตั้งวัตถุต่างๆ ที่ต้องใช้แก้ไขเอาไว้ระหว่างหน้าต่างกับตัวเรา

 

แหล่งที่มาของข้อมูล: สยามธุรกิจ [ ฉบับที่ 918 ประจำวันที่ 2-8-2008 ถึง 5-8-2008 ]