ฮวงจุ้ยที่ดิน

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2552

ก่อนปลูกบ้านหรือซื้อบ้านยังไงเราต้องดูลักษณะของที่ดินก่อนนะครับ ซึ่งนับว่าเป็นหัวใจหลักสำคัญในการจัดฮวงจุ้ยทั้งหมด การเลือกอย่างถูกต้องในตอนเริ่มต้นดีกว่ามาตามแก้กันในภายหลัง

ลักษณะที่ดี
1. บ้านหรือที่ดินบ้านเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสจะเป็นมงคลที่สุด
2. พื้นที่นอกบ้านควรจะต่ำกว่าพื้นในบ้าน จึงเป็นมงคล

ข้อควรระวัง
1. ที่ดินที่เคยมีต้นไม้ใหญ่อยู่หนาแน่น ควรขุดรากถอนโคนให้หมดเสียก่อนค่อยปลูกบ้าน
2. บ้านที่มีที่ดินด้านหลังบ้านแคบ หน้าบ้านกว้างไม่เป็นมงคล
3. บ้านที่มีที่ดินด้านหลังบ้านกว้าง หน้าบ้านแคบไม่เป็นมงคล
4. บ้านหรือที่ดินที่เว้าแหว่ง ไม่เป็นมงคล เช่น ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือแหว่งไป มีผลกระทบกับพ่อ หรือชายเจ้าของบ้าน และผู้คนในครอบครัว
5. บ้านสร้างบ้านอยู่บนเนินเขาไม่ดี