ยืนยันการลบประกาศ "นายหน้าอสังหาฯ ที่ต้องการเพื่อนร่วมงานเก่งคอมพิวเตอร์และมีประสบการณ์มาช่วยโพสต์งานให้ ติดต่อมาได้"
ใส่รหัสสำหรับแก้ไข