ยืนยันการลบประกาศ "โครงการ โรงแรมนิมิตรต้องการหาผู้เช่า บริเวณชั้น 1 ของโรงแรม ตกแต่งครบ พร้อมเข้าได้ทันที"
ใส่รหัสสำหรับแก้ไข