ThaiProperty.in.th Logo
คลังกระทู้คอนโด (รวมกระทู้เกี่ยวกับคอนโดที่นานเกิน 1 ปี)

คลังกระทู้เก่า คอนโด (รวมกระทู้เกี่ยวกับคอนโดที่นานเกิน 1 ปี)

แผนที่ รถไฟฟ้า ไป สุวรรณภูมิ ฮับ

มี 2 แบบ แบบด่วนมาก กับด่วนน้อย


คอนโด

From 18SW Date: 8 กรกฎาคม 2550

อันนี้ ข่าวเมื่อ 26 มิย

บริษัทที่ปรึกษาเตรียมรายงานผลการศึกษาแผนการก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง และสายสีน้ำเงินส่วนต่อขยายให้บอร์ด รฟม.รับทราบในบ่ายวันนี้ (26 มิ.ย.) ขณะที่ “ประภัสร์ จงสงวน” ประกาศพร้อมเร่งรัดการประกวดราคารถไฟฟ้าทั้ง 2 สายให้แล้วเสร็จในรัฐบาลชุดนี้นายประภัสร์ จงสงวน


นายประภัสร์ จงสงวน ผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) เปิดเผยว่า ภายหลัง รฟม.ได้ว่าจ้างบริษัทที่ปรึกษา 2 ราย คือ AEC และ BMTC เพื่อศึกษาเกี่ยวกับการจัดทำรายละเอียด แผนการลงทุนในโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง และสายสีน้ำเงินส่วนต่อขยาย ซึ่งล่าสุด บริษัทที่ปรึกษาได้ศึกษาแล้วเสร็จ โดยเตรียมที่จะรายงานให้ที่ประชุมคณะกรรมการ รฟม.รับทราบในช่วงบ่ายวันนี้ (26 มิ.ย.) ซึ่งผลการศึกษาของบริษัทที่ปรึกษาทั้งหมดจะแบ่งเป็น 2 ส่วนทั้ง 2 โครงการ โดยในส่วนของโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง จะมีการศึกษาตามกรอบของ พ.ร.บ.ว่าด้วยการให้เอกชนเข้าร่วมงานหรือดำเนินการในกิจการของรัฐ พ.ศ.2535 ตามความเห็นของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ที่กำหนดให้ภาครัฐเป็นผู้ลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน และเอกชนเป็นผู้ลงทุนระบบรถไฟฟ้า และบริหารการเดินรถ ซึ่งการศึกษาของบริษัทที่ปรึกษาจะกำหนดว่า ควรมีสัดส่วนการลงทุนระหว่างรัฐและเอกชนเท่าใดจึงจะเหมาะสมหลังเปิดโครงการ รวมทั้งข้อเสนอแนะในการจัดเตรียมเอกสารประกวดราคา และข้อกำหนดอื่นๆ ส่วนผลศึกษาของโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน จะมีเนื้อหาคล้ายคลึงกัน แต่จะครอบคลุมถึงการออกแบบรายละเอียด (Detail Design) ของแบบก่อสร้างด้วย

นอกจากนี้ ผลศึกษาของบริษัทที่ปรึกษา จะรายงานถึงอัตราค่าโดยสารที่เหมาะสม ภายหลังโครงการรถไฟฟ้าทั้ง 2 สายเปิดให้บริการ ซึ่งการกำหนดราคาจะพิจารณาทั้งในเรื่องผลตอบแทนการลงทุน ตามสัดส่วนระหว่างรัฐและเอกชน การจัดการต้นทุนเชิงพาณิชย์ที่เอกชนผู้เดินรถสามารถมีกำไรอยู่ได้ แต่ในเบื้องต้น อัตราค่าโดยสารน่าจะมีราคาใกล้เคียงกับผู้ประกอบการ 2 ราย ที่เปิดเดินรถให้บริการอยู่ในปัจจุบัน

สำหรับการดำเนินการขั้นต่อไปหลังจากนี้ หากที่ประชุมคณะกรรมการ รฟม.เห็นชอบผลศึกษาจะมีการเสนอผลให้ สศช.และกระทรวงการคลังรับทราบ เพื่อจัดการเงื่อนไขทางการเงินต่อไป ขณะเดียวกัน รฟม.จะมีการเสนอผลศึกษาดังกล่าวให้กระทรวงคมนาคมทราบ เพื่อเตรียมนำเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรี โดยในส่วนของโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง น่าจะเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาได้ในเดือนสิงหาคม และสายสีน้ำเงินในเดือนตุลาคมนี้ ขณะที่ระยะเวลาในการก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสีม่วง จะใช้เวลาก่อสร้าง 3 ปี ส่วนสายสีน้ำเงิน จะแบ่งเป็น 2 ส่วน คือสายสีน้ำเงินช่วงบางซื่อ-ท่าพระ ซึ่งเป็นเส้นทางยกระดับทั้งหมด จะใช้เวลาก่อสร้าง 3 ปีครึ่ง และเปิดให้บริการก่อน แต่ช่วงหัวลำโพง-บางแค ซึ่งเป็นระบบรถไฟฟ้าใต้ดิน ซึ่งจะใช้เวลาก่อสร้างประมาณ 5 ปี และใช้วิธีก่อสร้างแบบออกแบบไปก่อสร้างไป (Design And Built ) จะเปิดให้บริการตามมา

“รฟม.จะพยายามผลักดันให้การเสนอแผนการลงทุนและก่อสร้างทั้งหมดเสนอให้กระทรวงคมนาคมเห็นชอบ และขอความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี ภายในรัฐบาลปัจจุบัน เพื่อเร่งรัดโครงการและให้เกิดความต่อเนื่อง” ผู้ว่าการ รฟม.กล่าว

ส่วนการจัดหาแหล่งเงินกู้ในโครงการ ภายหลังจากการหารือร่วมกันระหว่างนายสรรเสริญ วงศ์ชะอุ่ม รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม และนายสมหมาย ภาษี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง ทั้ง 2 ฝ่ายเห็นด้วยว่า เงื่อนไขการกู้เงินของธนาคารเพื่อความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งญี่ปุ่น (เจบิก) ยังเป็นทางเลือกแหล่งเงินกู้ที่ดีที่สุด แต่หากการพิจารณาเงื่อนไขของเจบิกไม่ทันตามกำหนดเวลา ก็สามารถหาแหล่งเงินกู้อื่นต่อไป

ทั้งนี้ แผนดำเนินการโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงบางใหญ่-บางซื่อ และโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน ช่วงหัวลำโพง-บางแค และช่วงบางซื่อ-ท่าพระ ที่ปรับปรุงใหม่ ในส่วนโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงจะต้องจัดจ้างที่ปรึกษาบริหารโครงการและจัดจ้างผู้รับเหมางานโยธาให้เสร็จภายในเดือนสิงหาคม จากนั้นในเดือนตุลาคม จะเป็นช่วงของการจัดหาผู้รับสัมปทานงานระบบรถไฟฟ้า ขณะที่การก่อสร้างงานโยธา ซึ่งจะใช้เวลาประมาณ 36 เดือน คาดว่า จะเริ่มดำเนินงานได้ภายในเดือนเมษายน 2551 และจะสามารถเปิดให้บริการได้ภายในเดือน พฤศจิกายน 2554 สำหรับโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน จะสามารถจัดหาผู้รับสัมปทานงานระบบรถไฟฟ้าในเดือนพฤศจิกายน และจัดจ้างที่ปรึกษาบริหารโครงการได้ภายในเดือนธันวาคมปีนี้ จัดจ้างผู้รับสัมปทานงานโยธาในเดือนมีนาคม 2551 และใช้เวลาในการก่อสร้างงานโยธา 48 เดือน โดยเริ่มดำเนินการในเดือนมีนาคม 2552 และคาดว่าจะเปิดให้บริการได้ภายในเดือนพฤศจิกายน 2556


จากคุณ 18SW วันที่ 8 กรกฎาคม 2550 0:43

น่าจะเสร็จก่อน 56 นะ (ได้ป่าวน๊อ) คือ เพิ่งผ่านเมื่อต้นเดือน เค้าทำกันไปไวมากๆ เลยอ่าค่ะ ถ้าเสร็จช้าขนาดปี 56 แล้วชาวต่างชาติไม่ลำบากกันแย่หรอเนี่ย...

อยากให้เสร็จก่อนนั้นจัง (เห็นมันไปไวมาก ยังคิดเลยว่า จะเสร็จก่อนที่ อยู่หน้าบ้านพวกเราซะอีกอ่าค่ะ)
จากคุณ heng วันที่ 8 กรกฎาคม 2550 8:03

ที่แน่ๆ รีบเอาบีทีเอสมาให้ใช้ก่อน

Rolling Eyes
จากคุณ sylar วันที่ 8 กรกฎาคม 2550 17:59

ตอบกระทู้/แสดงความเห็น
ข้อความ:
ลงชื่อ:
พิมพ์คำว่า คนไทย ในช่องขวามือ:

กระทู้อื่นๆ
ให้เช่าคอนโด อารีย์ คอนโด Aree condo ชั้น 5
เช่า คอนโด hive ตากสิน พร้อมเฟอร์นิเจอร์เพียง 15,000
Aastro Jangwattana แอสโทร แจ้งวัฒนะ ให้เช่า
Grand Heritage for rent แกรนด์ เฮฮริเทจ ทองหล่อ ให้เช่า
เช่า คอนโด whizdom สุขุมวิท64 เพียง 14,000
เช่า d condo ลุขุมวิท109 พร้อมเฟอร์นิเจอร์เพียง 8,500
บูติด รัชดา ให้เช่า Boutique Ratchada for rent
เช่า คอนโด เปรมสิริ เกษตร เฟอร์นิเจอร์ครบเพียง 8,000
เช่า คอนโด ดิ เอดิเตอร์ เฟอร์นิเจอร์ครบเพียง 17,000
เช่า คอนโด rhythm พหลโยธิน อารีย์ เพียง 17,000
ต้องการขายคอนโด 2 ห้องนอน Vertical Aree (2B) ชั้น17 / 1 ห้องนอน (1E) ชั้น22
ขาย lelux ห้อง type E3 + F ชั้น 12
ต้องเช่าทาวเฮ้าส์ ในย่านทาวอินทาวน์ ลาดพร้าว เลียบทางด่วน หรือพื้นที่ใ กล้เคียง
ขายดาวน์คอนโด A-Space ห้อง studio ตึก D แถมเฟอร์+เครื่องใช้ไฟฟ้า พร้อมอยู่
ให้เช่าคอนโดย่านสาทร เมโทร ปาร์ค ห้อง 41.5 ตร.ม. เฟส 2/1 วิวสวน ไม่ร้อน ชั้น 3
ขายตึก A ชั้น 19 ขนาด 2 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ (55.6)
ให้เช่าคอนโด ไลฟ์ รัชดา ห้องขนาด41 ตรม.
ขายใบจอง 1A 35 ตรม. ชั้น 29 วิวทางทิศใต้
ขายใบจอง TownHome บ้าน ใหม่ , พระรามเก้า เท่าทุน
ต้องการขายห้องอาคาร B
ด่วน ให้เช่าคอนโด life @ phahol aree ห้องใหม่ เฟอร์ฯ เครื่องใช้ไฟฟ้าครบ
One bedroom condo for rent - ให้เช่าคอนโด 42 ตร.ม. สุขุมวิท 64 20,000 บ/ด.
ต้องการซื้อห้อง 35-40 SQM ชั้น 20 ขึ้นไป จากเจ้าของค่ะ
ภาพจริงห้องจริงแล้วครับ One Bedroom
มีคอนโดใหม่ ๆ ให้เช่า คับ
ช่วยคิดที่ระหว่าง QH กับ Villa
NEW room for rent [40m2 1br fully furnish and ready to move in]
ขาย/ให้เช่าคอนโด ห้อง Studio 30 ตรม.ออกแบบภายใน Built-in modern con.(มีรูป)
ต้องการเช่าห้องสตูดิโอค่ะ
ต้องการซื้อห้อง 1ห้องนอน ราคาตำกว่าต้นทุน
สนใจซื้อหรือเช่าคอนโด 1 ห้องนอนครับ ใครอยากขายหรือให้เช่า เชิญทางนี้
ตัดใจขายด่วน ทิศตะวันออก วิวถนนประชาชื่น ห้อง 0708 พร้อม แอร์ mitsu 2 ตัว 1,590,000 บาท 081-6115605
ขาย/ให้เช่า ------lpn watercliff-----ติดเซ็นทรัลพระราม 3 ตึก b ชั้น 18 ขนาด 48 ตร.ม 1 ห้องนอน ตกแต่ง
จำหน่าย - ซ่อม - ผลิตตามสั่ง เฟอร์นิเจอร์โซฟา หนังแท้
Hive ตากสิน VS QH สาทร....
ขายถูกครับ ห้องสตูดิโอชั้น 7
กำลังจะตัดสินใจเลือกซื้อห้อง ขอความเห็นหน่อยค่ะ
Sale Condo The Address Chidlom 120,000 bth/sq.m.ขายถูก
ขาย คอนโด ขนาด 30 ตารางเมตร ชั้น 3 อาคารซี ห้องมีเฟอร์นิเจอร์ build in
ศุภาลัยคาซาริวา มีเรื่องอีกแล้ว
ขายคอนโดลุมพินี สุขุมวิท 41 แบบ 1 ห้องนอนพร้อมผู้เช่า
มีห้องใหเช่าราคากันเอง
ให้เช่าคอนโด ศุภาลัยปาร์ค ศรีนคริน 52 ตรม ชั้น 23 วิวสระน้ำ
ผ่อนเดือนละ 7000 กว่าบาท ได้เป็นเจ้าของ
ให้เช่าคอนโดบางนาเพลซ
ขายดาวน์คอนโด ดิ ไิอริส ศรีนครินทร์ ตึก E ชั้น 7 ด่วน ห้อง 702 ด่วน
ขายด่วนนนน @ city ตึก แกรนด์คะ ถูกมากกกก
ต้องการซื้อห้องที่โอนเรียบร้อยแล้วชั้น 4-7 ทิศออกหรือทิศเหนือ
ขายใบจอง 1 bed room ชั้น 4 ราคาต่ำกว่า 30000 บ. ต่อรองได้ยอมขาดทุน ต้องย้ายงานด่วน
ขายด่วน บ้าน 3 ชั้น มีห้องใต้ดิน พร้อมเฟอร์ ทำเลดีย่านบางนา 5 นาทีจากเซ็นทรัลบางนาและทางด่วน
ค้นหายอดนิยม
คอนโด คลองเตย
คอนโด คลองสาน
คอนโด คลองสามวา
คอนโด คันนายาว
คอนโด จตุจักร
คอนโด จอมทอง
คอนโด ดอนเมือง
คอนโด ดินแดง
คอนโด ดุสิต
คอนโด ตลิ่งชัน
คอนโด ทวีวัฒนา
คอนโด ทุ่งครุ
คอนโด ธนบุรี
คอนโด บางกอกน้อย
คอนโด บางกอกใหญ่
คอนโด บางกะปิ
คอนโด บางขุนเทียน
คอนโด บางเขน
คอนโด บางคอแหลม
คอนโด บางแค
คอนโด บางซื่อ
คอนโด บางนา
คอนโด บางบอน
คอนโด บางพลัด
คอนโด บางรัก
คอนโด บึงกุ่ม
คอนโด ปทุมวัน
คอนโด ประเวศ
คอนโด ป้อมปราบศัตรูพ่าย
คอนโด พญาไท
คอนโด พระโขนง
คอนโด พระนคร
คอนโด ภาษีเจริญ
คอนโด มีนบุรี
คอนโด ยานนาวา
คอนโด ราชเทวี
คอนโด ราษฎร์บูรณะ
คอนโด ลาดกระบัง
คอนโด ลาดพร้าว
คอนโด วังทองหลาง
คอนโด วัฒนา
คอนโด สนท.กลาง
คอนโด สวนหลวง
คอนโด สะพานสูง
คอนโด สัมพันธวงศ์
คอนโด สาทร
คอนโด สายไหม
คอนโด หนองแขม
คอนโด หนองจอก
คอนโด หลักสี่
คอนโด ห้วยขวาง
คอนโด รังสิต
คอนโด พัทยาเหนือ
คอนโด พัทยากลาง
คอนโด พัทยาใต้
คอนโด จอมเทียน
คอนโด นาเกลือ
คอนโด บางกรวย
คอนโด บางใหญ่
คอนโด บางบัวทอง
คอนโด ไทรน้อย
คอนโด ปากเกร็ด
คอนโด อ.เมือง นนทบุรี