ThaiProperty.in.th Logo
คลังกระทู้คอนโด (รวมกระทู้เกี่ยวกับคอนโดที่นานเกิน 1 ปี)

คลังกระทู้เก่า คอนโด (รวมกระทู้เกี่ยวกับคอนโดที่นานเกิน 1 ปี)

แผนที่ รถไฟฟ้า ไป สุวรรณภูมิ ฮับ

fiogf49gjkf0d
มี 2 แบบ แบบด่วนมาก กับด่วนน้อยFrom 18SW Date: 8 กรกฎาคม 2550

fiogf49gjkf0d
อันนี้ ข่าวเมื่อ 26 มิย

บริษัทที่ปรึกษาเตรียมรายงานผลการศึกษาแผนการก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง และสายสีน้ำเงินส่วนต่อขยายให้บอร์ด รฟม.รับทราบในบ่ายวันนี้ (26 มิ.ย.) ขณะที่ “ประภัสร์ จงสงวน” ประกาศพร้อมเร่งรัดการประกวดราคารถไฟฟ้าทั้ง 2 สายให้แล้วเสร็จในรัฐบาลชุดนี้นายประภัสร์ จงสงวน


นายประภัสร์ จงสงวน ผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) เปิดเผยว่า ภายหลัง รฟม.ได้ว่าจ้างบริษัทที่ปรึกษา 2 ราย คือ AEC และ BMTC เพื่อศึกษาเกี่ยวกับการจัดทำรายละเอียด แผนการลงทุนในโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง และสายสีน้ำเงินส่วนต่อขยาย ซึ่งล่าสุด บริษัทที่ปรึกษาได้ศึกษาแล้วเสร็จ โดยเตรียมที่จะรายงานให้ที่ประชุมคณะกรรมการ รฟม.รับทราบในช่วงบ่ายวันนี้ (26 มิ.ย.) ซึ่งผลการศึกษาของบริษัทที่ปรึกษาทั้งหมดจะแบ่งเป็น 2 ส่วนทั้ง 2 โครงการ โดยในส่วนของโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง จะมีการศึกษาตามกรอบของ พ.ร.บ.ว่าด้วยการให้เอกชนเข้าร่วมงานหรือดำเนินการในกิจการของรัฐ พ.ศ.2535 ตามความเห็นของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ที่กำหนดให้ภาครัฐเป็นผู้ลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน และเอกชนเป็นผู้ลงทุนระบบรถไฟฟ้า และบริหารการเดินรถ ซึ่งการศึกษาของบริษัทที่ปรึกษาจะกำหนดว่า ควรมีสัดส่วนการลงทุนระหว่างรัฐและเอกชนเท่าใดจึงจะเหมาะสมหลังเปิดโครงการ รวมทั้งข้อเสนอแนะในการจัดเตรียมเอกสารประกวดราคา และข้อกำหนดอื่นๆ ส่วนผลศึกษาของโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน จะมีเนื้อหาคล้ายคลึงกัน แต่จะครอบคลุมถึงการออกแบบรายละเอียด (Detail Design) ของแบบก่อสร้างด้วย

นอกจากนี้ ผลศึกษาของบริษัทที่ปรึกษา จะรายงานถึงอัตราค่าโดยสารที่เหมาะสม ภายหลังโครงการรถไฟฟ้าทั้ง 2 สายเปิดให้บริการ ซึ่งการกำหนดราคาจะพิจารณาทั้งในเรื่องผลตอบแทนการลงทุน ตามสัดส่วนระหว่างรัฐและเอกชน การจัดการต้นทุนเชิงพาณิชย์ที่เอกชนผู้เดินรถสามารถมีกำไรอยู่ได้ แต่ในเบื้องต้น อัตราค่าโดยสารน่าจะมีราคาใกล้เคียงกับผู้ประกอบการ 2 ราย ที่เปิดเดินรถให้บริการอยู่ในปัจจุบัน

สำหรับการดำเนินการขั้นต่อไปหลังจากนี้ หากที่ประชุมคณะกรรมการ รฟม.เห็นชอบผลศึกษาจะมีการเสนอผลให้ สศช.และกระทรวงการคลังรับทราบ เพื่อจัดการเงื่อนไขทางการเงินต่อไป ขณะเดียวกัน รฟม.จะมีการเสนอผลศึกษาดังกล่าวให้กระทรวงคมนาคมทราบ เพื่อเตรียมนำเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรี โดยในส่วนของโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง น่าจะเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาได้ในเดือนสิงหาคม และสายสีน้ำเงินในเดือนตุลาคมนี้ ขณะที่ระยะเวลาในการก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสีม่วง จะใช้เวลาก่อสร้าง 3 ปี ส่วนสายสีน้ำเงิน จะแบ่งเป็น 2 ส่วน คือสายสีน้ำเงินช่วงบางซื่อ-ท่าพระ ซึ่งเป็นเส้นทางยกระดับทั้งหมด จะใช้เวลาก่อสร้าง 3 ปีครึ่ง และเปิดให้บริการก่อน แต่ช่วงหัวลำโพง-บางแค ซึ่งเป็นระบบรถไฟฟ้าใต้ดิน ซึ่งจะใช้เวลาก่อสร้างประมาณ 5 ปี และใช้วิธีก่อสร้างแบบออกแบบไปก่อสร้างไป (Design And Built ) จะเปิดให้บริการตามมา

“รฟม.จะพยายามผลักดันให้การเสนอแผนการลงทุนและก่อสร้างทั้งหมดเสนอให้กระทรวงคมนาคมเห็นชอบ และขอความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี ภายในรัฐบาลปัจจุบัน เพื่อเร่งรัดโครงการและให้เกิดความต่อเนื่อง” ผู้ว่าการ รฟม.กล่าว

ส่วนการจัดหาแหล่งเงินกู้ในโครงการ ภายหลังจากการหารือร่วมกันระหว่างนายสรรเสริญ วงศ์ชะอุ่ม รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม และนายสมหมาย ภาษี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง ทั้ง 2 ฝ่ายเห็นด้วยว่า เงื่อนไขการกู้เงินของธนาคารเพื่อความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งญี่ปุ่น (เจบิก) ยังเป็นทางเลือกแหล่งเงินกู้ที่ดีที่สุด แต่หากการพิจารณาเงื่อนไขของเจบิกไม่ทันตามกำหนดเวลา ก็สามารถหาแหล่งเงินกู้อื่นต่อไป

ทั้งนี้ แผนดำเนินการโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงบางใหญ่-บางซื่อ และโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน ช่วงหัวลำโพง-บางแค และช่วงบางซื่อ-ท่าพระ ที่ปรับปรุงใหม่ ในส่วนโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงจะต้องจัดจ้างที่ปรึกษาบริหารโครงการและจัดจ้างผู้รับเหมางานโยธาให้เสร็จภายในเดือนสิงหาคม จากนั้นในเดือนตุลาคม จะเป็นช่วงของการจัดหาผู้รับสัมปทานงานระบบรถไฟฟ้า ขณะที่การก่อสร้างงานโยธา ซึ่งจะใช้เวลาประมาณ 36 เดือน คาดว่า จะเริ่มดำเนินงานได้ภายในเดือนเมษายน 2551 และจะสามารถเปิดให้บริการได้ภายในเดือน พฤศจิกายน 2554 สำหรับโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน จะสามารถจัดหาผู้รับสัมปทานงานระบบรถไฟฟ้าในเดือนพฤศจิกายน และจัดจ้างที่ปรึกษาบริหารโครงการได้ภายในเดือนธันวาคมปีนี้ จัดจ้างผู้รับสัมปทานงานโยธาในเดือนมีนาคม 2551 และใช้เวลาในการก่อสร้างงานโยธา 48 เดือน โดยเริ่มดำเนินการในเดือนมีนาคม 2552 และคาดว่าจะเปิดให้บริการได้ภายในเดือนพฤศจิกายน 2556


จากคุณ 18SW วันที่ 8 กรกฎาคม 2550 0:43

fiogf49gjkf0d
น่าจะเสร็จก่อน 56 นะ (ได้ป่าวน๊อ) คือ เพิ่งผ่านเมื่อต้นเดือน เค้าทำกันไปไวมากๆ เลยอ่าค่ะ ถ้าเสร็จช้าขนาดปี 56 แล้วชาวต่างชาติไม่ลำบากกันแย่หรอเนี่ย...

อยากให้เสร็จก่อนนั้นจัง (เห็นมันไปไวมาก ยังคิดเลยว่า จะเสร็จก่อนที่ อยู่หน้าบ้านพวกเราซะอีกอ่าค่ะ)
จากคุณ heng วันที่ 8 กรกฎาคม 2550 8:03

fiogf49gjkf0d
ที่แน่ๆ รีบเอาบีทีเอสมาให้ใช้ก่อน

Rolling Eyes
จากคุณ sylar วันที่ 8 กรกฎาคม 2550 17:59


ตอบกระทู้/แสดงความเห็น
ข้อความ:
ลงชื่อ:
พิมพ์คำว่า คนไทย ในช่องขวามือ:

กระทู้อื่นๆ
4418 ขายหรือให้เช่า MY Condo มายคอนโด สุขุมวิท103 ชั้น 2 ขนาด 25 ตรม.1 ห้องนอน เฟอร์นิเจอร์ครบ ใกล้ BTS อุดมสุข
(เช่า) FOR RENT M SILOM CONDOMINIUM / 1 bed / 52 Sqm.**38,000** Fully Furnished. High Floor. Amazing Modern Decor. NEAR BTS CHONGNONSI
ให้เช่าคอนโด ริชพาร์ค@บางซ่อน สเตชั่น เฟอร์ครบ พร้อมอยู่
4417 ให้เช่า ดีคอนโด แคมปัส รีสอร์ท บางนา ชั้น 4 วิวเมือง ขนาด 30 ตรม. พร้อมเฟอร์นิเจอร์ครบ ใกล้ เอเบค บางนา
ขายหรือให้เช่าด่วน คอนโด Aspire Sukhumvit 48 , BTS อ่อนนุช-พระโขนง ห้องสภาพดี พร้อมอยู่
4416 ให้เช่า G Haus Condo จี เฮ้าส์ สุขุมวิท 109 ชั้น 3 ขนาด 45 ตรม. 2 ห้องนอน เฟอร์นิเจอร์ครบ ใกล้ BTS แบริ่ง
รหัสทรัพย์ 91636ให้เช่า CONDO: CHATEAU IN TOWN คอนโดชาโตร์ อินทาวน์ 1 ห้องนอน ราคา 12000 / เดือน ชั้น 7 ห้องกว้าง 29.5 ตารางเมตร
(เช่า) FOR RENT THE BASE SUKHUMVIT 77 / 1 bed / 30 Sqm.**15,500** Fully Furnished. High Floor. Modern Decorated. NEAR BTS ONNUT
รหัสทรัพย์ 84066 ให้เช่าคอนโดราคาถูก Chateau In Town Major Ratchayothin ชาโตอินทาวน์ 2 ให้เช่า 1 ห้องนอน ราคาเพียงราคา 9,000 ต่อเดือน
รหัสทรัพย์ 78958 ขาย / เช่า คอนโด ชาร์โต อินทาวน์ พหลโยธิน 30 เมเจอ รัชโยธิน ห้อง26/10 หรือห้องหมายเลข 10 พื้นที่ใช้สอย 62.30 ตา
ต้องการขายคอนโด 2 ห้องนอน Vertical Aree (2B) ชั้น17 / 1 ห้องนอน (1E) ชั้น22
ต้องเช่าทาวเฮ้าส์ ในย่านทาวอินทาวน์ ลาดพร้าว เลียบทางด่วน หรือพื้นที่ใ กล้เคียง
ขายดาวน์คอนโด A-Space ห้อง studio ตึก D แถมเฟอร์+เครื่องใช้ไฟฟ้า พร้อมอยู่
ให้เช่าคอนโดย่านสาทร เมโทร ปาร์ค ห้อง 41.5 ตร.ม. เฟส 2/1 วิวสวน ไม่ร้อน ชั้น 3
ขายตึก A ชั้น 19 ขนาด 2 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ (55.6)
ให้เช่าคอนโด ไลฟ์ รัชดา ห้องขนาด41 ตรม.
ต้องการขายห้องอาคาร B
ด่วน ให้เช่าคอนโด life @ phahol aree ห้องใหม่ เฟอร์ฯ เครื่องใช้ไฟฟ้าครบ
One bedroom condo for rent - ให้เช่าคอนโด 42 ตร.ม. สุขุมวิท 64 20,000 บ/ด.
ต้องการซื้อห้อง 35-40 SQM ชั้น 20 ขึ้นไป จากเจ้าของค่ะ
ภาพจริงห้องจริงแล้วครับ One Bedroom
มีคอนโดใหม่ ๆ ให้เช่า คับ
ช่วยคิดที่ระหว่าง QH กับ Villa
NEW room for rent [40m2 1br fully furnish and ready to move in]
ขาย/ให้เช่าคอนโด ห้อง Studio 30 ตรม.ออกแบบภายใน Built-in modern con.(มีรูป)
ต้องการเช่าห้องสตูดิโอค่ะ
ต้องการซื้อห้อง 1ห้องนอน ราคาตำกว่าต้นทุน
สนใจซื้อหรือเช่าคอนโด 1 ห้องนอนครับ ใครอยากขายหรือให้เช่า เชิญทางนี้
ตัดใจขายด่วน ทิศตะวันออก วิวถนนประชาชื่น ห้อง 0708 พร้อม แอร์ mitsu 2 ตัว 1,590,000 บาท 081-6115605
จำหน่าย - ซ่อม - ผลิตตามสั่ง เฟอร์นิเจอร์โซฟา หนังแท้
Hive ตากสิน VS QH สาทร....
กำลังจะตัดสินใจเลือกซื้อห้อง ขอความเห็นหน่อยค่ะ
ขาย คอนโด ขนาด 30 ตารางเมตร ชั้น 3 อาคารซี ห้องมีเฟอร์นิเจอร์ build in
ขายคอนโดลุมพินี สุขุมวิท 41 แบบ 1 ห้องนอนพร้อมผู้เช่า
มีห้องใหเช่าราคากันเอง
ให้เช่าคอนโด ศุภาลัยปาร์ค ศรีนคริน 52 ตรม ชั้น 23 วิวสระน้ำ
ผ่อนเดือนละ 7000 กว่าบาท ได้เป็นเจ้าของ
ให้เช่าคอนโดบางนาเพลซ
ขายดาวน์คอนโด ดิ ไิอริส ศรีนครินทร์ ตึก E ชั้น 7 ด่วน ห้อง 702 ด่วน
ขายด่วนนนน @ city ตึก แกรนด์คะ ถูกมากกกก
ต้องการซื้อห้องที่โอนเรียบร้อยแล้วชั้น 4-7 ทิศออกหรือทิศเหนือ
ขายใบจอง 1 bed room ชั้น 4 ราคาต่ำกว่า 30000 บ. ต่อรองได้ยอมขาดทุน ต้องย้ายงานด่วน
ขายด่วน บ้าน 3 ชั้น มีห้องใต้ดิน พร้อมเฟอร์ ทำเลดีย่านบางนา 5 นาทีจากเซ็นทรัลบางนาและทางด่วน
คอนโดลุมพินีเซ็นเตอร์ ถ.แฮปปี้แลนด์ สาย 1 บางกะปิ อาคาร D1 ชั้น 3 ขนาด 27 ตร.ม.1ห้องนอน 1 ห้องน้ำ แอ
1 Bedroom condo for RENT at SIRI Sukhumvit Soi 10
ต้องการขายดาวน์ ตึก H ชั้น 7
2 BR. for rent/sale at SIRI On 8 (NEW)
SALES/RENT CONDOMINIUM 2 BEDROOM FLOOR 15, 96.22 SQM.
ขายด่วนบ้านแฝดชั้นเดียว ห้องหัวมุม โครงการพฤกษากาญจน์ 5 กาญจนบุรี
อยากซื้อ My Condo ลาดพร้าว 27 แบบ one bedroom ด่วนครับ