สถิติคนเข้าดูประกาศย้อนหลังของประกาศหมายเลข 308292

หัวข้อประกาศ: ตู้ล็อคเกอร์เหล็ก 12 ช่อง มี 7 ตู้ ไม่มีกุญแจ
(วันที่ล่าสุดจะอยู่แถวขวาสุด)