ThaiProperty Logoผู้สนับสนุน


รายการขาย/ให้เช่าของ ลุมพินี คอนโดทาวน์ บดินทรเดชา-รามคำแหง 43/1

ลุมพินี คอนโดทาวน์ บดินทรเดชา-รามคำแหง 43/1

แสดงประกาศ ขาย/ให้เช่า ของ ลุมพินี คอนโดทาวน์ บดินทรเดชา-รามคำแหง 43/1

ดูประกาศทั้งหมดทุกโครงการของบริษัท แอล.พี.เอ็น. ดีเวลลอปเมนท์ (LPN)
ดูโครงการอื่นๆ
select
เรียงตามวันที่ลงประกาศเรียงตามจำนวนคนดู
Data pager
Data pager
Page size:
PageSizeComboBox
select
 100 items in 5 pages
คอนโด/คอนโดมิเนียม
ให้เช่าลุมพินีบดินทรเดชา ตึก B3 พร้อมเฟอร์ เครื่องใช้ไฟฟ้า ค่าเช่า 7500 บ. คนดู 4 ครั้ง
วันที่ลงประกาศ: 25 เมษายน 2560
ให้เช่า: 7,500 บาท
คอนโด/คอนโดมิเนียม
ให้เช่าลุมพินีบดินทรเดชา ตึก B4 พร้อมเฟอร์ เครื่องใช้ไฟฟ้า ค่าเช่า 7000 บ. คนดู 9 ครั้ง
วันที่ลงประกาศ: 25 เมษายน 2560
ให้เช่า: 7,000 บาท
คอนโด/คอนโดมิเนียม
ให้เช่าลุมพินีบดินทรเดชา ตึก A4 พร้อมเฟอร์ ค่าเช่า เครื่องใช้ไฟฟ้า 6500 บ. คนดู 13 ครั้ง
วันที่ลงประกาศ: 25 เมษายน 2560
ให้เช่า: 6,500 บาท
คอนโด/คอนโดมิเนียม
ให้เช่าห้องสวยคอนโดลุมพีนีบดินเดชารามคำแหง 43/1ออกลาดพร้าว 112หรือเลียบทางดว่นได้Tel 083-187-9817 คนดู 31 ครั้ง
วันที่ลงประกาศ: 23 เมษายน 2560
ให้เช่า: 5,700 บาท
คอนโด/คอนโดมิเนียม
ให้เช่าห้องสวยคอนโดลุมพีนีบดินเดชารามคำแหง 43/1ออกลาดพร้าว 112หรือเลียบทางดว่นได้Tel 083-187-9817 คนดู 20 ครั้ง
วันที่ลงประกาศ: 23 เมษายน 2560
ให้เช่า: 6,000 บาท
คอนโด/คอนโดมิเนียม
ให้เช่าห้องสวยคอนโดลุมพีนีบดินเดชารามคำแหง 43/1ออกลาดพร้าว 112หรือเลียบทางดว่นได้Tel 083-187-9817 คนดู 16 ครั้ง
วันที่ลงประกาศ: 23 เมษายน 2560
ให้เช่า: 6,500 บาท
คอนโด/คอนโดมิเนียม
ให้เช่าห้องสวยคอนโดลุมพีนีบดินเดชารามคำแหง 43/1ออกลาดพร้าว 112หรือเลียบทางดว่นได้Tel 083-187-9817 คนดู 22 ครั้ง
วันที่ลงประกาศ: 20 เมษายน 2560
ให้เช่า: 6,000 บาท
คอนโด/คอนโดมิเนียม
ให้เช่าห้องสวยคอนโดลุมพีนีบดินเดชารามคำแหง 43/1ออกลาดพร้าว 112หรือเลียบทางดว่นได้Tel 083-187-9817 คนดู 34 ครั้ง
วันที่ลงประกาศ: 19 เมษายน 2560
ให้เช่า: 5,700 บาท
คอนโด/คอนโดมิเนียม
ให้เช่าห้องสวย กั้นห้องนอนรับแขก คอนโดลุมพีนีบดินเดชารามคำแหง 43/1ออกลาดพร้าว 112หรือเลียบทางดว่นได้Tel 083-187-9817 คนดู 33 ครั้ง
วันที่ลงประกาศ: 17 เมษายน 2560
ให้เช่า: 7,000 บาท
คอนโด/คอนโดมิเนียม
ให้เช่าห้องสวยคอนโดลุมพีนีบดินเดชารามคำแหง 43/1ออกลาดพร้าว 112หรือเลียบทางดว่นได้Tel 083-187-9817 คนดู 36 ครั้ง
วันที่ลงประกาศ: 17 เมษายน 2560
ให้เช่า: 6,500 บาท
คอนโด/คอนโดมิเนียม
ให้เช่าห้องสวยคอนโดลุมพีนีบดินเดชารามคำแหง 43/1ออกลาดพร้าว 112หรือเลียบทางดว่นได้Tel 083-187-9817 คนดู 55 ครั้ง
วันที่ลงประกาศ: 16 เมษายน 2560
ให้เช่า: 5,700 บาท
คอนโด/คอนโดมิเนียม
ให้เช่าลุมพินีบดินทรเดชา ตึก A2 พร้อมเฟอร์ ค่าเช่า 5500 บ. คนดู 91 ครั้ง
วันที่ลงประกาศ: 7 เมษายน 2560
ให้เช่า: 5,500 บาท
คอนโด/คอนโดมิเนียม
ให้เช่าห้องสวยคอนโดลุมพีนีบดินเดชารามคำแหง 43/1ออกลาดพร้าว 112หรือเลียบทางดว่นได้Tel 083-187-9817 คนดู 63 ครั้ง
วันที่ลงประกาศ: 6 เมษายน 2560
ให้เช่า: 5,700 บาท
คอนโด/คอนโดมิเนียม
ให้เช่าห้องสวย กั้นห้องนอนรับแขก คอนโดลุมพีนีบดินเดชารามคำแหง 43/1ออกลาดพร้าว 112หรือเลียบทางดว่นได้Tel 083-187-9817 คนดู 75 ครั้ง
วันที่ลงประกาศ: 6 เมษายน 2560
ให้เช่า: 7,000 บาท
คอนโด/คอนโดมิเนียม
ขายลุุมพินีคอนโดบดินทรเดชา รามคำแหง 43/1 คนดู 77 ครั้ง
วันที่ลงประกาศ: 3 เมษายน 2560
ขาย: 1,350,000 บาท
คอนโด/คอนโดมิเนียม
ให้เช่าลุมพินีบดินทรเดชา ตึก B4 พร้อมเฟอร์ ค่าเช่า 7000 บ. คนดู 51 ครั้ง
วันที่ลงประกาศ: 3 เมษายน 2560
ให้เช่า: 7,000 บาท
คอนโด/คอนโดมิเนียม
ให้เช่าลุมพินีบดินทรเดชา ตึก A2 พร้อมเฟอร์ ค่าเช่า 5500 บ. คนดู 72 ครั้ง
วันที่ลงประกาศ: 3 เมษายน 2560
ให้เช่า: 5,500 บาท
คอนโด/คอนโดมิเนียม
ให้เช่าห้องสวย กั้นห้องนอนรับแขก คอนโดลุมพีนีบดินเดชารามคำแหง 43/1ออกลาดพร้าว 112หรือเลียบทางดว่นได้Tel 083-187-9817 คนดู 41 ครั้ง
วันที่ลงประกาศ: 31 มีนาคม 2560
ให้เช่า: 7,500 บาท
คอนโด/คอนโดมิเนียม
ให้เช่าห้องสวย 5500 คอนโดลุมพีนีบดินเดชารามคำแหง 43/1ออกลาดพร้าว 112หรือเลียบทางดว่นได้Tel 083-187-9817 คนดู 124 ครั้ง
วันที่ลงประกาศ: 31 มีนาคม 2560
ให้เช่า: 5,500 บาท
คอนโด/คอนโดมิเนียม
3978 ให้เช่า LPN ลุมพินี คอนโดทาวน์ บดินทรเดชา-รามคำแหง ชั้น 1 ขนาด 28ตรม.1 ห้องนอน เฟอร์นิเจอร์บิวท์อินครบ คนดู 65 ครั้ง
วันที่ลงประกาศ: 27 มีนาคม 2560
ให้เช่า: 7,000 บาท