ThaiProperty Logoผู้สนับสนุน


รายการขาย/ให้เช่าของ ลุมพินี คอนโดทาวน์ บดินทรเดชา-รามคำแหง 43/1

ลุมพินี คอนโดทาวน์ บดินทรเดชา-รามคำแหง 43/1

แสดงประกาศ ขาย/ให้เช่า ของ ลุมพินี คอนโดทาวน์ บดินทรเดชา-รามคำแหง 43/1

ดูประกาศทั้งหมดทุกโครงการของบริษัท แอล.พี.เอ็น. ดีเวลลอปเมนท์ (LPN)
ดูโครงการอื่นๆ
select
เรียงตามวันที่ลงประกาศเรียงตามจำนวนคนดู
Data pager
Data pager
Page size:
PageSizeComboBox
select
 100 items in 5 pages
คอนโด/คอนโดมิเนียม
ให้เช่าห้องสวย กั้นห้องนอนรับแขก คอนโดลุมพีนีบดินเดชารามคำแหง 43/1ออกลาดพร้าว 112หรือเลียบทางดว่นได้Tel 083-187-9817 คนดู 7 ครั้ง
วันที่ลงประกาศ: 23 กุมภาพันธ์ 2560
ให้เช่า: 7,500 บาท
คอนโด/คอนโดมิเนียม
ให้เช่าห้องสวยคอนโดลุมพีนีบดินเดชารามคำแหง 43/1ออกลาดพร้าว 112หรือเลียบทางดว่นได้Tel 083-187-9817 คนดู 6 ครั้ง
วันที่ลงประกาศ: 23 กุมภาพันธ์ 2560
ให้เช่า: 6,500 บาท
คอนโด/คอนโดมิเนียม
ให้เช่าคอนโด LPN ลุมพินี บดินทร์เดชา-รามคำแหง 43/1 1 bed เฟอร์ เครื่องใช้ไฟฟ้าครบ ตรงข้าม ม.ราม ใกล้ ABAC, เดิน 5 นาทีจากปากซอย คนดู 12 ครั้ง
วันที่ลงประกาศ: 21 กุมภาพันธ์ 2560
ให้เช่า: 6,900 บาท
คอนโด/คอนโดมิเนียม
ให้เช่าลุมพินีบดินทรเดชา ตึก A2 พร้อมเฟอร์ ค่าเช่า 5700 บ. คนดู 24 ครั้ง
วันที่ลงประกาศ: 19 กุมภาพันธ์ 2560
ให้เช่า: 5,700 บาท
คอนโด/คอนโดมิเนียม
ให้เช่าลุมพินีบดินทรเดชา ตึก A2 พร้อมเฟอร์ ค่าเช่า เครื่องใช้ไฟฟ้า 6500 บ. คนดู 23 ครั้ง
วันที่ลงประกาศ: 19 กุมภาพันธ์ 2560
ให้เช่า: 6,500 บาท
คอนโด/คอนโดมิเนียม
ให้เช่าลุมพินีบดินทรเดชา ตึก A2 พร้อมเฟอร์ ค่าเช่า 6500 บ. คนดู 15 ครั้ง
วันที่ลงประกาศ: 14 กุมภาพันธ์ 2560
ให้เช่า: 6,500 บาท
คอนโด/คอนโดมิเนียม
ให้เช่าลุมพินีบดินทรเดชา ตึก A2 พร้อมเฟอร์ ค่าเช่า 5700 บ. คนดู 22 ครั้ง
วันที่ลงประกาศ: 14 กุมภาพันธ์ 2560
ให้เช่า: 5,700 บาท
คอนโด/คอนโดมิเนียม
ให้เช่าห้องสวยคอนโดลุมพีนีบดินเดชารามคำแหง 43/1ออกลาดพร้าว 112หรือเลียบทางดว่นได้Tel 083-187-9817 คนดู 17 ครั้ง
วันที่ลงประกาศ: 14 กุมภาพันธ์ 2560
ให้เช่า: 6,500 บาท
คอนโด/คอนโดมิเนียม
ให้เช่าห้องสวยคอนโดลุมพีนีบดินเดชารามคำแหง 43/1ออกลาดพร้าว 112หรือเลียบทางดว่นได้Tel 083-187-9817 คนดู 17 ครั้ง
วันที่ลงประกาศ: 14 กุมภาพันธ์ 2560
ให้เช่า: 7,500 บาท
คอนโด/คอนโดมิเนียม
ให้เช่าห้องสวย กั้นห้องนอนรับแขก คอนโดลุมพีนีบดินเดชารามคำแหง 43/1ออกลาดพร้าว 112หรือเลียบทางดว่นได้Tel 083-187-9817 คนดู 11 ครั้ง
วันที่ลงประกาศ: 14 กุมภาพันธ์ 2560
ให้เช่า: 6,800 บาท
คอนโด/คอนโดมิเนียม
ให้เช่าห้องสวย กั้นห้องนอนรับแขก คอนโดลุมพีนีบดินเดชารามคำแหง 43/1ออกลาดพร้าว 112หรือเลียบทางดว่นได้Tel 083-187-9817 คนดู 19 ครั้ง
วันที่ลงประกาศ: 13 กุมภาพันธ์ 2560
ให้เช่า: 7,000 บาท
คอนโด/คอนโดมิเนียม
ให้เช่าห้องสวย กั้นห้องนอนรับแขก คอนโดลุมพีนีบดินเดชารามคำแหง 43/1ออกลาดพร้าว 112หรือเลียบทางดว่นได้Tel 083-187-9817 คนดู 14 ครั้ง
วันที่ลงประกาศ: 13 กุมภาพันธ์ 2560
ให้เช่า: 7,500 บาท
คอนโด/คอนโดมิเนียม
ให้เช่าห้องสวย กั้นห้องนอนรับแขก คอนโดลุมพีนีบดินเดชารามคำแหง 43/1ออกลาดพร้าว 112หรือเลียบทางดว่นได้Tel 083-187-9817 คนดู 16 ครั้ง
วันที่ลงประกาศ: 11 กุมภาพันธ์ 2560
ให้เช่า: 7,500 บาท
คอนโด/คอนโดมิเนียม
ให้เช่าห้องสวย กั้นห้องนอนรับแขก คอนโดลุมพีนีบดินเดชารามคำแหง 43/1ออกลาดพร้าว 112หรือเลียบทางดว่นได้Tel 083-187-9817 คนดู 30 ครั้ง
วันที่ลงประกาศ: 8 กุมภาพันธ์ 2560
ให้เช่า: 7,500 บาท
คอนโด/คอนโดมิเนียม
ให้เช่าห้องสวย กั้นห้องนอนรับแขก คอนโดลุมพีนีบดินเดชารามคำแหง 43/1ออกลาดพร้าว 112หรือเลียบทางดว่นได้Tel 083-187-9817 คนดู 21 ครั้ง
วันที่ลงประกาศ: 8 กุมภาพันธ์ 2560
ให้เช่า: 7,500 บาท
คอนโด/คอนโดมิเนียม
ให้เช่าห้องสวยคอนโดลุมพีนีบดินเดชารามคำแหง 43/1ออกลาดพร้าว 112หรือเลียบทางดว่นได้Tel 083-187-9817 คนดู 30 ครั้ง
วันที่ลงประกาศ: 5 กุมภาพันธ์ 2560
ให้เช่า: 6,500 บาท
คอนโด/คอนโดมิเนียม
ให้เช่าห้องสวยคอนโดลุมพีนีบดินเดชารามคำแหง 43/1ออกลาดพร้าว 112หรือเลียบทางดว่นได้Tel 083-187-9817 คนดู 21 ครั้ง
วันที่ลงประกาศ: 5 กุมภาพันธ์ 2560
ให้เช่า: 7,500 บาท
คอนโด/คอนโดมิเนียม
ให้เช่าลุมพินีบดินทรเดชา ตึก B1 พร้อมเฟอร์ ค่าเช่า 7000 บ. คนดู 25 ครั้ง
วันที่ลงประกาศ: 1 กุมภาพันธ์ 2560
ให้เช่า: 7,000 บาท
คอนโด/คอนโดมิเนียม
ให้เช่าลุมพินีบดินทรเดชา ตึก B1 พร้อมเฟอร์บิ้วท์อิน ค่าเช่า 7000 บ. คนดู 25 ครั้ง
วันที่ลงประกาศ: 1 กุมภาพันธ์ 2560
ให้เช่า: 7,000 บาท
คอนโด/คอนโดมิเนียม
ให้เช่าลุมพินีบดินทรเดชา ตึก A2 พร้อมเฟอร์ ค่าเช่า 6000 บ. คนดู 35 ครั้ง
วันที่ลงประกาศ: 1 กุมภาพันธ์ 2560
ให้เช่า: 6,000 บาท