ThaiProperty Logoผู้สนับสนุน


รายการขาย/ให้เช่าของ ลุมพินี คอนโดทาวน์ บดินทรเดชา-รามคำแหง 43/1

ลุมพินี คอนโดทาวน์ บดินทรเดชา-รามคำแหง 43/1

แสดงประกาศ ขาย/ให้เช่า ของ ลุมพินี คอนโดทาวน์ บดินทรเดชา-รามคำแหง 43/1

ดูประกาศทั้งหมดทุกโครงการของบริษัท แอล.พี.เอ็น. ดีเวลลอปเมนท์ (LPN)
ดูโครงการอื่นๆ
select
เรียงตามวันที่ลงประกาศเรียงตามจำนวนคนดู
Data pager
Data pager
Page size:
PageSizeComboBox
select
 100 items in 5 pages
คอนโด/คอนโดมิเนียม
ให้เช่าห้องสวยคอนโดลุมพีนีบดินเดชารามคำแหง 43/1ออกลาดพร้าว 112หรือเลียบทางดว่นได้Tel 083-187-9817 คนดู 14 ครั้ง
วันที่ลงประกาศ: 22 มกราคม 2560
ให้เช่า: 7,000 บาท
คอนโด/คอนโดมิเนียม
ให้เช่าห้องสวยคอนโดลุมพีนีบดินเดชารามคำแหง 43/1ออกลาดพร้าว 112หรือเลียบทางดว่นได้Tel 083-187-9817 คนดู 18 ครั้ง
วันที่ลงประกาศ: 21 มกราคม 2560
ให้เช่า: 5,700 บาท
คอนโด/คอนโดมิเนียม
ให้เช่าห้องสวยคอนโดลุมพีนีบดินเดชารามคำแหง 43/1ออกลาดพร้าว 112หรือเลียบทางดว่นได้Tel 083-187-9817 คนดู 16 ครั้ง
วันที่ลงประกาศ: 20 มกราคม 2560
ให้เช่า: 6,500 บาท
คอนโด/คอนโดมิเนียม
ให้เช่าลุมพินีบดินทรเดชา ตึก B1 พร้อมเฟอร์บิ้วท์อิน ค่าเช่า 7000 บ. คนดู 18 ครั้ง
วันที่ลงประกาศ: 17 มกราคม 2560
ให้เช่า: 7,000 บาท
คอนโด/คอนโดมิเนียม
ให้เช่าลุมพินีบดินทรเดชา ตึก B1 พร้อมเฟอร์ ค่าเช่า 7000 บ. คนดู 17 ครั้ง
วันที่ลงประกาศ: 17 มกราคม 2560
ให้เช่า: 7,000 บาท
คอนโด/คอนโดมิเนียม
ให้เช่าห้องสวยคอนโดลุมพีนีบดินเดชารามคำแหง 43/1ออกลาดพร้าว 112หรือเลียบทางดว่นได้Tel 083-187-9817 คนดู 15 ครั้ง
วันที่ลงประกาศ: 15 มกราคม 2560
ให้เช่า: 7,000 บาท
คอนโด/คอนโดมิเนียม
ให้เช่าห้องสวยคอนโดลุมพีนีบดินเดชารามคำแหง 43/1ออกลาดพร้าว 112หรือเลียบทางดว่นได้Tel 083-187-9817 คนดู 12 ครั้ง
วันที่ลงประกาศ: 14 มกราคม 2560
ให้เช่า: 5,800 บาท
คอนโด/คอนโดมิเนียม
ให้เช่าห้องสวยคอนโดลุมพีนีบดินเดชารามคำแหง 43/1ออกลาดพร้าว 112หรือเลียบทางดว่นได้Tel 083-187-9817 คนดู 13 ครั้ง
วันที่ลงประกาศ: 14 มกราคม 2560
ให้เช่า: 7,000 บาท
คอนโด/คอนโดมิเนียม
ให้เช่าห้องสวยคอนโดลุมพีนีบดินเดชารามคำแหง 43/1ออกลาดพร้าว 112หรือเลียบทางดว่นได้Tel 083-187-9817 คนดู 37 ครั้ง
วันที่ลงประกาศ: 11 มกราคม 2560
ให้เช่า: 5,700 บาท
คอนโด/คอนโดมิเนียม
ให้เช่าห้องสวยคอนโดลุมพีนีบดินเดชารามคำแหง 43/1ออกลาดพร้าว 112หรือเลียบทางดว่นได้Tel 083-187-9817 คนดู 24 ครั้ง
วันที่ลงประกาศ: 10 มกราคม 2560
ให้เช่า: 6,000 บาท
คอนโด/คอนโดมิเนียม
ให้เช่าห้องสวยคอนโดลุมพีนีบดินเดชารามคำแหง 43/1ออกลาดพร้าว 112หรือเลียบทางดว่นได้Tel 083-187-9817 คนดู 17 ครั้ง
วันที่ลงประกาศ: 7 มกราคม 2560
ให้เช่า: 6,000 บาท
คอนโด/คอนโดมิเนียม
ให้เช่าห้องถูกมากคะ 5500 คอนโดลุมพีนีบดินเดชารามคำแหง 43/1ออกลาดพร้าว 112หรือเลียบทางดว่นได้Tel 083-187-9817 คนดู 29 ครั้ง
วันที่ลงประกาศ: 6 มกราคม 2560
ให้เช่า: 5,500 บาท
คอนโด/คอนโดมิเนียม
ให้เช่าห้องสวยคอนโดลุมพีนีบดินเดชารามคำแหง 43/1ออกลาดพร้าว 112หรือเลียบทางดว่นได้Tel 083-187-9817 คนดู 26 ครั้ง
วันที่ลงประกาศ: 6 มกราคม 2560
ให้เช่า: 7,500 บาท
คอนโด/คอนโดมิเนียม
ให้เช่าคอนโด หน้าราม ลุมพินี บดินทร์เดชา พื้นที่ 28 ตรม. 7,000 บาท/เดือน คนดู 13 ครั้ง
วันที่ลงประกาศ: 4 มกราคม 2560
ให้เช่า: 7,000 บาท
คอนโด/คอนโดมิเนียม
ให้เช่าลุมพินีบดินทรเดชา ตึก B1 พร้อมเฟอร์ ค่าเช่า 6500 บ. คนดู 51 ครั้ง
วันที่ลงประกาศ: 23 ธันวาคม 2559
ให้เช่า: 6,500 บาท
คอนโด/คอนโดมิเนียม
ให้เช่าห้องสวยคอนโดลุมพีนีบดินเดชารามคำแหง 43/1ออกลาดพร้าว 112หรือเลียบทางดว่นได้Tel 083-187-9817 คนดู 65 ครั้ง
วันที่ลงประกาศ: 20 ธันวาคม 2559
ให้เช่า: 6,000 บาท
คอนโด/คอนโดมิเนียม
ให้เช่าห้องสวย 6200 คอนโดลุมพีนีบดินเดชารามคำแหง 43/1ออกลาดพร้าว 112หรือเลียบทางดว่นได้Tel 083-187-9817 คนดู 68 ครั้ง
วันที่ลงประกาศ: 12 ธันวาคม 2559
ให้เช่า: 6,200 บาท
คอนโด/คอนโดมิเนียม
ให้เช่าห้องสวย7000 ห้องสูทกั้นห้องนอน ฝั่งรร บดินเดชา คอนโดลุมพีนีบดินเดชารามคำแหง 43/1ออกลาดพร้าว 112หรือเลียบทางดว่นได้Tel 083-187-9817 คนดู 55 ครั้ง
วันที่ลงประกาศ: 12 ธันวาคม 2559
ให้เช่า: 7,000 บาท
คอนโด/คอนโดมิเนียม
ให้เช่าห้องสูทกั้นห้องนอน 7800สวยคอนโดลุมพีนีบดินเดชารามคำแหง 43/1ออกลาดพร้าว 112หรือเลียบทางดว่นได้Tel 083-187-9817 คนดู 28 ครั้ง
วันที่ลงประกาศ: 8 ธันวาคม 2559
ให้เช่า: 7,800 บาท
คอนโด/คอนโดมิเนียม
ให้เช่าห้องสวยคอนโดลุมพีนีบดินเดชารามคำแหง 43/1ออกลาดพร้าว 112หรือเลียบทางดว่นได้Tel 083-187-9817 คนดู 76 ครั้ง
วันที่ลงประกาศ: 8 ธันวาคม 2559
ให้เช่า: 6,000 บาท