ThaiProperty Logoผู้สนับสนุน
รายการขาย/ให้เช่าของ ลุมพินี คอนโดทาวน์ บดินทรเดชา-รามคำแหง 43/1

ลุมพินี คอนโดทาวน์ บดินทรเดชา-รามคำแหง 43/1

แสดงประกาศ ขาย/ให้เช่า ของ ลุมพินี คอนโดทาวน์ บดินทรเดชา-รามคำแหง 43/1

ดูประกาศทั้งหมดทุกโครงการของบริษัท แอล.พี.เอ็น. ดีเวลลอปเมนท์ (LPN)
ดูโครงการอื่นๆ
select
เรียงตามวันที่ลงประกาศเรียงตามจำนวนคนดู
Data pager
Data pager
Page size:
PageSizeComboBox
select
 100 items in 5 pages
คอนโด/คอนโดมิเนียม
ให้เช่าถูก 5500 คอนโดลุมพีนีบดินเดชารามคำแหง 43/1 Tel 083-187-9817 คนดู 23 ครั้ง
วันที่ลงประกาศ: 23 กันยายน 2559
ให้เช่า: 5,500 บาท
คอนโด/คอนโดมิเนียม
ให้เช่าห้องสูทสวยคอนโดลุมพีนีบดินเดชารามคำแหง 43/1ออกลาดพร้าว 112หรือเลียบทางดว่นได้Tel 083-187-9817 คนดู 15 ครั้ง
วันที่ลงประกาศ: 21 กันยายน 2559
ให้เช่า: 7,500 บาท
คอนโด/คอนโดมิเนียม
ให้เช่าลุมพินีคอนโดรามคำแหง 43/1 พร้อมเฟอร์ เครื่องใช้ไฟฟ้า คนดู 27 ครั้ง
วันที่ลงประกาศ: 18 กันยายน 2559
ให้เช่า: 6,800 บาท
คอนโด/คอนโดมิเนียม
ให้เช่าลุมพีนีคอนโดบดินเดชารามคำแหง 43/1ออกลาดพร้าว112ได้คะห้องสวย 5500 ถูกมาก Tel083-187-9817 คนดู 65 ครั้ง
วันที่ลงประกาศ: 17 กันยายน 2559
ให้เช่า: 5,500 บาท
คอนโด/คอนโดมิเนียม
ให้เช่าลุมพินีคอนโดรามคำแหง 43/1 พร้อมเฟอร์ เครื่องใช้ไฟฟ้า คนดู 27 ครั้ง
วันที่ลงประกาศ: 17 กันยายน 2559
ให้เช่า: 6,500 บาท
คอนโด/คอนโดมิเนียม
ให้เช่าลุมพินีคอนโดรามคำแหง 43/1 พร้อมเฟอร์ เครื่องใช้ไฟฟ้า คนดู 38 ครั้ง
วันที่ลงประกาศ: 17 กันยายน 2559
ให้เช่า: 6,000 บาท
คอนโด/คอนโดมิเนียม
ให้เช่าลุมพินีคอนโดรามคำแหง 43/1 พร้อมเฟอร์ เครื่องใช้ไฟฟ้า คนดู 27 ครั้ง
วันที่ลงประกาศ: 17 กันยายน 2559
ให้เช่า: 6,800 บาท
คอนโด/คอนโดมิเนียม
ให้เช่า ลุมพินีคอนโดราม 43/1 เฟอร์นิเจอร์บิ้วท์อิน คนดู 20 ครั้ง
วันที่ลงประกาศ: 17 กันยายน 2559
ให้เช่า: 7,000 บาท
คอนโด/คอนโดมิเนียม
ขายคอนโดลุมพินีบดินทรเดชารามคำแหง 43/1 ตึก D2 คนดู 31 ครั้ง
วันที่ลงประกาศ: 13 กันยายน 2559
ขาย: 1,350,000 บาท
คอนโด/คอนโดมิเนียม
ขายคอนโดลุมพินีบดินทรเดชารามคำแหง 43/1 ตึก B2 คนดู 37 ครั้ง
วันที่ลงประกาศ: 13 กันยายน 2559
ขาย: 1,350,000 บาท
คอนโด/คอนโดมิเนียม
ให้เช่าห้องสวยเฟอรครบลุมพีนีคอนโดบดินเดชารามคำแหง 43/1ออกลาดพร้าว112ได้คะ6000 Tel 083-187-9817 คนดู 39 ครั้ง
วันที่ลงประกาศ: 12 กันยายน 2559
ให้เช่า: 6,000 บาท
คอนโด/คอนโดมิเนียม
ให้เช่าลุมพินีคอนโดรามคำแหง 43/1 พร้อมเฟอร์ เครื่องใช้ไฟฟ้า คนดู 37 ครั้ง
วันที่ลงประกาศ: 9 กันยายน 2559
ให้เช่า: 6,800 บาท
คอนโด/คอนโดมิเนียม
ให้เช่าลุมพินีคอนโดรามคำแหง 43/1 พร้อมเฟอร์ เครื่องใช้ไฟฟ้า คนดู 28 ครั้ง
วันที่ลงประกาศ: 9 กันยายน 2559
ให้เช่า: 6,800 บาท
คอนโด/คอนโดมิเนียม
ให้เช่าAห้องสตูดิโอ้ลุมพีนีคอนโดบดินเดชารามคำแหง 43/1ออกลาดพร้าว112ได้คะ6300Tel083-187-9817 คนดู 45 ครั้ง
วันที่ลงประกาศ: 8 กันยายน 2559
ให้เช่า: 6,300 บาท
คอนโด/คอนโดมิเนียม
ให้เช่าลุมพินีคอนโดรามคำแหง 43/1 พร้อมเฟอร์ เครื่องใช้ไฟฟ้า คนดู 36 ครั้ง
วันที่ลงประกาศ: 7 กันยายน 2559
ให้เช่า: 6,000 บาท
คอนโด/คอนโดมิเนียม
ให้เช่าลุมพีนีบดินเดชารามคำแหง 43/1ออกลาดพร้าว112ได้คะ A2 ห้องสวย 6000 Tel 083-187-9817 คนดู 53 ครั้ง
วันที่ลงประกาศ: 7 กันยายน 2559
ให้เช่า: 6,000 บาท
คอนโด/คอนโดมิเนียม
ให้เช่า ลุมพินีคอนโดราม 43/1 เฟอร์นิเจอร์บิ้วท์อิน คนดู 36 ครั้ง
วันที่ลงประกาศ: 5 กันยายน 2559
ให้เช่า: 7,000 บาท
คอนโด/คอนโดมิเนียม
ให้เช่าลุมพินีคอนโดรามคำแหง 43/1 พร้อมเฟอร์ เครื่องใช้ไฟฟ้า คนดู 36 ครั้ง
วันที่ลงประกาศ: 5 กันยายน 2559
ให้เช่า: 6,800 บาท
คอนโด/คอนโดมิเนียม
ให้เช่าลุมพินีคอนโดรามคำแหง 43/1 พร้อมเฟอร์ เครื่องใช้ไฟฟ้า คนดู 50 ครั้ง
วันที่ลงประกาศ: 31 สิงหาคม 2559
ให้เช่า: 6,800 บาท
คอนโด/คอนโดมิเนียม
ให้เช่า ลุมพินีคอนโดราม 43/1 เฟอร์นิเจอร์บิ้วท์อิน คนดู 31 ครั้ง
วันที่ลงประกาศ: 31 สิงหาคม 2559
ให้เช่า: 7,000 บาท
Website Security Test