ThaiProperty Logoผู้สนับสนุน
รายการขาย/ให้เช่าของ ลุมพินี คอนโดทาวน์ บดินทรเดชา-รามคำแหง 43/1

ลุมพินี คอนโดทาวน์ บดินทรเดชา-รามคำแหง 43/1

แสดงประกาศ ขาย/ให้เช่า ของ ลุมพินี คอนโดทาวน์ บดินทรเดชา-รามคำแหง 43/1

ดูประกาศทั้งหมดทุกโครงการของบริษัท แอล.พี.เอ็น. ดีเวลลอปเมนท์ (LPN)
ดูโครงการอื่นๆ
select
เรียงตามวันที่ลงประกาศเรียงตามจำนวนคนดู
Data pager
Data pager
Page size:
PageSizeComboBox
select
 100 items in 5 pages
คอนโด/คอนโดมิเนียม
ให้เช่า คอนโด 1 ห้องนอน ตึกE ลุมพินีบดินทรเดชาราม43/1 [083-5594456] คนดู 25 ครั้ง
วันที่ลงประกาศ: 5 กุมภาพันธ์ 2559
ให้เช่า: 7,500 บาท
คอนโด/คอนโดมิเนียม
ให้เช่า1 ห้องนอน 35 ตรม.ลุมพินีคอนโดทาวน์บดินทรเดชาราม 43/1 [083-5594456,081-5539780] คนดู 17 ครั้ง
วันที่ลงประกาศ: 5 กุมภาพันธ์ 2559
ให้เช่า: 10,000 บาท
คอนโด/คอนโดมิเนียม
ให้เช่าตึก D1 ลุมพินีคอนโดทาวน์บดินทรเดชา รามคำแหง 43/1 คนดู 25 ครั้ง
วันที่ลงประกาศ: 5 กุมภาพันธ์ 2559
ให้เช่า: 6,500 บาท
คอนโด/คอนโดมิเนียม
ให้เช่า 1 ห้องนอนลุมพินีคอนโดบดินทรเดชา ราม 43/1[083-5594456] คนดู 12 ครั้ง
วันที่ลงประกาศ: 5 กุมภาพันธ์ 2559
ให้เช่า: 7,500 บาท
คอนโด/คอนโดมิเนียม
ให้เช่า 1 ห้องนอนลุมพินีคอนโดบดินทรเดชา ราม 43/1[083-5594456] คนดู 12 ครั้ง
วันที่ลงประกาศ: 5 กุมภาพันธ์ 2559
ให้เช่า: 7,500 บาท
คอนโด/คอนโดมิเนียม
ให้เช่า 1 ห้องนอนลุมพินีคอนโดบดินทรเดชา ราม 43/1[083-5594456] คนดู 13 ครั้ง
วันที่ลงประกาศ: 5 กุมภาพันธ์ 2559
ให้เช่า: 7,500 บาท
คอนโด/คอนโดมิเนียม
ให้เช่า ห้อง 1 ห้องนอน ตึก B1 เฟอร์ลุมพินีบดินทรเดชาราม43/1 [083-5594456] คนดู 32 ครั้ง
วันที่ลงประกาศ: 29 มกราคม 2559
ให้เช่า: 7,500 บาท
คอนโด/คอนโดมิเนียม
ให้เช่า ห้อง 1 ห้องนอน ตึก B1 เฟอร์ลุมพินีบดินทรเดชาราม43/1 [083-5594456] คนดู 21 ครั้ง
วันที่ลงประกาศ: 29 มกราคม 2559
ให้เช่า: 7,500 บาท
คอนโด/คอนโดมิเนียม
ให้เช่า ห้อง 1 ห้องนอน ตึกE ลุมพินีบดินทรเดชาราม43/1 [083-5594456] คนดู 23 ครั้ง
วันที่ลงประกาศ: 29 มกราคม 2559
ให้เช่า: 7,500 บาท
คอนโด/คอนโดมิเนียม
ให้เช่า 1 ห้องนอนลุมพินีคอนโดบดินทรเดชา ราม 43/1[083-5594456] คนดู 21 ครั้ง
วันที่ลงประกาศ: 26 มกราคม 2559
ให้เช่า: 7,500 บาท
คอนโด/คอนโดมิเนียม
ให้เช่า ห้อง 1 ห้องนอน ตึกE ลุมพินีบดินทรเดชาราม43/1 [083-5594456] คนดู 24 ครั้ง
วันที่ลงประกาศ: 26 มกราคม 2559
ให้เช่า: 7,500 บาท
คอนโด/คอนโดมิเนียม
ให้เช่า ตึก A4 ชั้น 5 ลุมพินีบดินทรเดชา เฟอร์ เครื่องใช้ไฟฟ้า [083-5594456] คนดู 96 ครั้ง
วันที่ลงประกาศ: 19 มกราคม 2559
ให้เช่า: 6,000 บาท
คอนโด/คอนโดมิเนียม
ให้เช่า ห้อง 1 ห้องนอน ตึก B1 ลุมพินีบดินทรเดชาราม43/1 [081-5539780] คนดู 21 ครั้ง
วันที่ลงประกาศ: 19 มกราคม 2559
ให้เช่า: 7,500 บาท
คอนโด/คอนโดมิเนียม
ให้เช่าลุมพีนีคอนโดทาวรามคำแหง 43/ห้องสูท 28 ตรมเฟอรครบ 7500 คะTel 083-187-9817 คนดู 34 ครั้ง
วันที่ลงประกาศ: 12 มกราคม 2559
ให้เช่า: 7,500 บาท
คอนโด/คอนโดมิเนียม
ให้เช่า ห้อง 1 ห้องนอน ตึก B1 ลุมพินีบดินทรเดชาราม43/1 [083-5594456] คนดู 22 ครั้ง
วันที่ลงประกาศ: 11 มกราคม 2559
ให้เช่า: 7,500 บาท
คอนโด/คอนโดมิเนียม
ให้เช่าคอนโดลุมพินีบดินทรเดชารามคำแหง ตึก D1 เฟอร์ [083-5594456] คนดู 52 ครั้ง
วันที่ลงประกาศ: 11 มกราคม 2559
ให้เช่า: 6,500 บาท
คอนโด/คอนโดมิเนียม
ให้เช่าคอนโดลุมพินีบดินทรเดชารามคำแหง ตึก D1 เฟอร์ [083-5594456] คนดู 27 ครั้ง
วันที่ลงประกาศ: 11 มกราคม 2559
ให้เช่า: 6,500 บาท
คอนโด/คอนโดมิเนียม
ให้เช่า 1 ห้องนอนลุมพินีคอนโดบดินทรเดชา ราม 43/1[083-5594456] คนดู 44 ครั้ง
วันที่ลงประกาศ: 25 ธันวาคม 2558
ให้เช่า: 7,500 บาท
คอนโด/คอนโดมิเนียม
ให้เช่า 1 ห้องนอนลุมพินีคอนโดบดินทรเดชา ราม 43/1[083-5594456] คนดู 136 ครั้ง
วันที่ลงประกาศ: 25 ธันวาคม 2558
ให้เช่า: 6,500 บาท
คอนโด/คอนโดมิเนียม
ให้เช่าลุมพีนีคอนโดทาวรามคำแหง 43/1ตึก A3 เฟอรครบ6500Tel 083-187-9817 คนดู 98 ครั้ง
วันที่ลงประกาศ: 25 ธันวาคม 2558
ให้เช่า: 6,500 บาท