ThaiProperty Logoผู้สนับสนุน
รายการขาย/ให้เช่าของ ลุมพินี คอนโดทาวน์ บดินทรเดชา-รามคำแหง 43/1

ลุมพินี คอนโดทาวน์ บดินทรเดชา-รามคำแหง 43/1

แสดงประกาศ ขาย/ให้เช่า ของ ลุมพินี คอนโดทาวน์ บดินทรเดชา-รามคำแหง 43/1

ดูประกาศทั้งหมดทุกโครงการของบริษัท แอล.พี.เอ็น. ดีเวลลอปเมนท์ (LPN)
ดูโครงการอื่นๆ
select
เรียงตามวันที่ลงประกาศเรียงตามจำนวนคนดู
Data pager
Data pager
Page size:
PageSizeComboBox
select
 100 items in 5 pages
คอนโด/คอนโดมิเนียม
ให้เช่า B4 ชั้น 8 ลุมพินีคอนโดทาวน์บดินทรเดชา [083-5594456] คนดู 8 ครั้ง
วันที่ลงประกาศ: 27 พฤศจิกายน 2558
ให้เช่า: 7,000 บาท
คอนโด/คอนโดมิเนียม
ให้เช่าคอนโดลุมพินีบดินทรเดชารามคำแหง ตึก B3 เฟอร์ เครื่องใช้ไฟฟ้า[083-5594456] คนดู 19 ครั้ง
วันที่ลงประกาศ: 27 พฤศจิกายน 2558
ให้เช่า: 6,500 บาท
คอนโด/คอนโดมิเนียม
ให้เช่า ตึก A2ชั้น 6 ลุมพินีบดินทรเดชา เฟอร์ เครื่องใช้ไฟฟ้า [083-5594456] คนดู 15 ครั้ง
วันที่ลงประกาศ: 27 พฤศจิกายน 2558
ให้เช่า: 6,500 บาท
คอนโด/คอนโดมิเนียม
ขาย ตึก E (ฝั่งตะวันออก) ชั้น 6 (28 ตร.ม.) คนดู 15 ครั้ง
วันที่ลงประกาศ: 27 พฤศจิกายน 2558
ขาย: 1,360,000 บาท
คอนโด/คอนโดมิเนียม
ขาย / ให้เช่า คอนโดลุมพินีบดินทรเดชารามคำแหง 43/1 คนดู 28 ครั้ง
วันที่ลงประกาศ: 24 พฤศจิกายน 2558
ให้เช่า: 1,300,000 บาท
คอนโด/คอนโดมิเนียม
ให้เช่าลุมพีนีคอนโดทาวรามคำแหง 43/1ตึกB3ชั้น8ห้องสูท 28 ตรมเฟอรครบ 7500 คะTel 083-187-9817 คนดู 21 ครั้ง
วันที่ลงประกาศ: 21 พฤศจิกายน 2558
ให้เช่า: 7,500 บาท
คอนโด/คอนโดมิเนียม
ให้เช่าลุมพีนีคอนโดทาวรามคำแหง 43/1ตึก A1 เฟอรครบ6300Tel 083-187-9817 คนดู 31 ครั้ง
วันที่ลงประกาศ: 21 พฤศจิกายน 2558
ให้เช่า: 6,300 บาท
คอนโด/คอนโดมิเนียม
ให้เช่า ตึก A4 ชั้น 7 ขนาด 35 ตรม. ลุมพินีบดินทรเดชา เฟอร์ เครื่องใช้ไฟฟ้า [083-5594456] คนดู 28 ครั้ง
วันที่ลงประกาศ: 16 พฤศจิกายน 2558
ให้เช่า: 10,000 บาท
คอนโด/คอนโดมิเนียม
ให้เช่าห้องพร้อมเฟอร์ ตึก A2 ลุมพินีบดินทรเดชา รามคำแหง [083-5594456] คนดู 35 ครั้ง
วันที่ลงประกาศ: 16 พฤศจิกายน 2558
ให้เช่า: 6,500 บาท
คอนโด/คอนโดมิเนียม
ให้เช่า ห้อง 1 ห้องนอน ตึก B1 ลุมพินีบดินทรเดชาราม43/1 [083-5594456] คนดู 21 ครั้ง
วันที่ลงประกาศ: 16 พฤศจิกายน 2558
ให้เช่า: 6,500 บาท
คอนโด/คอนโดมิเนียม
ให้เช่า B4 ชั้น 8 ลุมพินีคอนโดทาวน์บดินทรเดชา [083-5594456] คนดู 18 ครั้ง
วันที่ลงประกาศ: 16 พฤศจิกายน 2558
ให้เช่า: 7,500 บาท
คอนโด/คอนโดมิเนียม
ให้เช่าคอนโดลุมพินีบดินทรเดชารามคำแหง ตึก B4 เฟอร์ แอร์ [081-5539780] คนดู 23 ครั้ง
วันที่ลงประกาศ: 13 พฤศจิกายน 2558
ให้เช่า: 7,000 บาท
คอนโด/คอนโดมิเนียม
ให้เช่า ห้อง 1 ห้องนอน ตึก B3 เฟอร์ ลุมพินีบดินทรเดชาราม43/1 [083-5594456] คนดู 52 ครั้ง
วันที่ลงประกาศ: 13 พฤศจิกายน 2558
ให้เช่า: 6,500 บาท
คอนโด/คอนโดมิเนียม
ให้เช่า ห้อง 1 ห้องนอน ตึก B1 ลุมพินีบดินทรเดชาราม43/1 [083-5594456] คนดู 23 ครั้ง
วันที่ลงประกาศ: 13 พฤศจิกายน 2558
ให้เช่า: 7,000 บาท
คอนโด/คอนโดมิเนียม
ให้เช่า ห้อง 1 ห้องนอน ตึก B3 เฟอร์ ลุมพินีบดินทรเดชาราม43/1 [083-5594456] คนดู 44 ครั้ง
วันที่ลงประกาศ: 9 พฤศจิกายน 2558
ให้เช่า: 6,500 บาท
คอนโด/คอนโดมิเนียม
ให้เช่าตึกB4 ลุมพินีคอนโดรามคำแหง 43/1 [ 083-5594456 ] คนดู 27 ครั้ง
วันที่ลงประกาศ: 9 พฤศจิกายน 2558
ให้เช่า: 7,500 บาท
คอนโด/คอนโดมิเนียม
ให้เช่าห้องพร้อมเฟอร์ แอร์ ตู้เย็น ลุมพินีคอนโดทาวน์บดินทรเดชา ราม 43/1 [083-5594456] คนดู 25 ครั้ง
วันที่ลงประกาศ: 9 พฤศจิกายน 2558
ให้เช่า: 7,500 บาท
คอนโด/คอนโดมิเนียม
ให้เช่า ห้อง 1 ห้องนอน ตึก B1 เฟอร์บิ้วท์ ลุมพินีบดินทรเดชาราม43/1 [081-5539780] คนดู 47 ครั้ง
วันที่ลงประกาศ: 5 พฤศจิกายน 2558
ให้เช่า: 6,500 บาท
คอนโด/คอนโดมิเนียม
ให้เช่าห้องสตูดิโอ ลุมพินีคอนโดบดินทรเดชา รามคำแหง 43/1 [083-5594456] คนดู 57 ครั้ง
วันที่ลงประกาศ: 5 พฤศจิกายน 2558
ให้เช่า: 6,500 บาท
คอนโด/คอนโดมิเนียม
ให้เช่าคอนโดลุมพินีบดินทรเดชารามคำแหง ตึก B4 เฟอร์ แอร์ [081-5539780] คนดู 21 ครั้ง
วันที่ลงประกาศ: 5 พฤศจิกายน 2558
ให้เช่า: 7,500 บาท