....
โต๊ะอเนกประสงค์ ทรงสี่เหลี่ยม ขาเหล็ก
โต๊ะอเนกประสงค์ ทรงสี่เหลี่ยม ขาเหล็ก
ชั้นไม้วางของ พื้นกระเบื้อง 3ชั้น
ชั้นไม้วางของ พื้นกระเบื้อง 3ชั้น
เก้าอี้อเนกประสงค์ ขาเหล็ก เบาะหุ้มหนัง
เก้าอี้อเนกประสงค์ ขาเหล็ก เบาะหุ้มหนัง
ตู้เหล็กแบบทึบ บานเลื่อน เลื่อน ซ้าย/ขวา
ตู้เหล็กแบบทึบ บานเลื่อน เลื่อน ซ้าย/ขวา
ตู้เหล็ก Lucky มี 3 ชั้น เปิดได้ซ้าย/ขวา
ตู้เหล็ก Lucky มี 3 ชั้น เปิดได้ซ้าย/ขวา
ชั้นวางของ ไม้ปาติเคิ้ล ใส่ของได้ 6 ช่อง
ชั้นวางของ ไม้ปาติเคิ้ล ใส่ของได้ 6 ช่อง
โต๊ะคอมพิวเตอร์ ไม้ปาติเคิ้ล แบบหนา
โต๊ะคอมพิวเตอร์ ไม้ปาติเคิ้ล แบบหนา
โต๊ะไม้วางของ ไม้หนาอย่างดี สภาพใหม่
โต๊ะไม้วางของ ไม้หนาอย่างดี สภาพใหม่
ชั้นเก็บรองเท้า สีขาว บานเปิด ใส่ได้ประมาณ 18คู่
ชั้นเก็บของ แบบสูง สีโอ๊ค มีประตูบานเปิด
ชั้นเก็บของ แบบสูง สีโอ๊ค มีประตูบานเปิด
โต๊ะขาเหล็ก ท็อปกระจก ขอบมลพื้นสีดำ
โต๊ะขาเหล็ก ท็อปกระจก ขอบมลพื้นสีดำ
โต๊ะประชุมใหญ่ แบบกลม ขาเหล็ก4ขา
โต๊ะประชุมใหญ่ แบบกลม ขาเหล็ก4ขา