ตรวจเช็คเงินสะสมจากประกันสังคม

พอดีได้รับ Forward Mail มา ก็เลยลองเค้าไปทำรายการดูอ่ะครับ แก่ตัวไปไม่อดตายแล้วครับ อิอิ

ปล. ในรูปเป็นเงินสะสมในส่วนของเงินบำเน็จชราภาพตั้งแต่เริ่มทำงานมา


ทุกคนที่มีประกันสังคม จะมีเงินออมโดยไม่ไม่รู้ตัว เดือนละ 450 (รวมเงินสมทบจากนายจ้างเป็น 900) สามารถเข้าไปเช็คข้อมูลได้จากเวบไซด์

เรียน ทุกท่านที่ทำประกันสังคม

ท่านสามารถเข้าไปเช็คเงินของท่านได้ที่

http://www.sso.go.th/enquiry
ต้องเข้าไปลงทะเบียนก่อนถึงจะเช็คได้

วิธีการ
เพียงใส่เลขที่บัตรประชาชน วัน( วรรค)เดือนภาษาไทย(วรรค)พศ.เกิด เช่น 20 เมษายน 2518
กด Submit ก็สามารถตรวจสอบได้แล้ว ผลประโยชน์ของเราอย่ามองข้าม เงินออม เล็ก ๆ น้อย ๆจากประกันสังคมที่ท่านไม่ควรลืม

เช่น ทุกเดือนบริษัทจะหักเงิน 5% ของ 15,000.- ( เงินเดือนขั้นสูงสุด)= 750บาท จากเงินเดือนของท่าน
1.5% = 225 บาทจะประกันเจ็บป่วย ตาย
0.5% = 75บาท จะประกันการว่างงาน
3% = 450 บาท จะประกันชราภาพ

สรุปว่าท่านจะถูกหักเป็นเงินออมชราภาพทุกเดือน@ละ 450.- บาท = ปีละ5,400.-บาท

ผลประโยชน์ที่ได้รับจากการออมเงิน 1 ปี 5,400 บาท คือท่านจะได้เงินสบทบอีก 100% จากนายจ้างคือปีละ 5,400.- + ดอกเ บี ้ยจากประกันสังคม

ปี 45 = 4.2%, ปี 46= 6.5%
(สรุปท่านได้ผลประโยชน์ 106.5% เชียวละ คือฝาก 5,400 เงินของท่านจะได้รับประมาณ 11,502 บาท เห็นมั๊ยละว่าสูงมากๆ

จึงอยากจะเตือนท่านว่าอย่าเห็นเป็นเงิน เล็ก น้อย ท่านจะได้คืนเงินจำนวนนี้เมื่ออายุครบ55 ปี หรือถ้า 55 ปี
แล้วยังทำงานก็จนกว่าจะเลิกทำคือเลิกส่งเงินประกันสังคม

***** ที่สำคัญ **** คือ ต้องขอคืนภายใน 1 ปีหลังจากเกษียณเท่านั้น ห้ามเกินแม้แต่ 1 วันมิฉะนั้นจะ
ถูกยกเข้าเงินกองกลางไปเลย
**** ไม่สามารถฟ้องอุทธรณ์ ได้เลย

การขอคืน

1. ถ้าท่านส่งเงินสมทบน้อยกว่า 15 ปี ท่านจะได้เป็นเงินบำเหน็จ คือได้ไปเป็นก้อนไปเลย เยอะอยู่นา อย่าลืมละ
2. แต่ถ้าท่านส่งเงินมากกว่า 15 ปีท่า?จะได้เป็นบำนาณ (ถามแล้วไม่สามารถเลือกเป็นบำเหน็จได้)
15% บวกอีกร้อยละหนึ่งต่อระยะเวลาจ่ายเพิ่ม 1 ปี เช่น ส่งเงินสมทบ 20 ปีได้ 20%ของ 15000.-บาท เท่ากับ 3,000 บาท ต่อเดือน

ย้ำ
***ท่านสามารถเข้าไปเช็คเงินของท่านได้ที่
http://www.sso.go.th/info/info_fundmid_logon.asp

http://www.bgh.co.th

สำหรับผู้ที่ไม่มี internet ให้ โทรสอบถามที่ 1506 แล้วกด 1 จากนั้นให้ทำรายการตามที่เครื่องบอก ก็จะได้ข้อมูลเหมือนกัน

งานการพนักงาน

จากคุณ: BallBall เมื่อ: 14 มีนาคม 2009 เวลา 1:01 11 ปีที่แล้ว

มี 23 ความคิดเห็น เรื่อง ตรวจเช็คเงินสะสมจากประกันสังคม

อยากรู้เงินสะสมของประกันสังคม
จากคุณ: สมิตา สงหนู(เมื่อ2 ปีที่แล้ว)
ขอสอบถามนะคะทำงานโดนหักประกันสังคมตั้งแต่เริ่มใช้ประกันสังคมเลยแล้วเลิกทำงานตั้งแต่ปี2549ประกันสังคมขาดไม่ได้ทำงานอยากทราบว่าปัจจุบันยังมีเงินประกันสังคมสะสมอยู่ไหมคะแล้วไ จะได้บำเหน็จชราภาพไหมคะจะตรวจสอบได้อย่างไรคะ
จากคุณ: วนิดา วณิชย์พันธุ์ 27/10/60(เมื่อ2 ปีที่แล้ว)
เมื่อก่อนมีประกัยสังคมแต่ไม่ได้ส่งมาเป็น10กว่าปีอยากรุ้ว่าเรามีสิทไช้ได่อยู่เปล่าคับที
จากคุณ: นาย...นราพร......โสภณ(เมื่อ2 ปีที่แล้ว)
อยากรู้เงินสะสม
จากคุณ: วิลัยพร. เกษสุพระ(เมื่อ2 ปีที่แล้ว)
อยากรู้รู้เงินสะสม
จากคุณ: วาสนา..หาดี(เมื่อ2 ปีที่แล้ว)
อยากรู้เงินสะสมประกันสังคม
จากคุณ: นางสาว จตุพร น้อยนาค(เมื่อ2 ปีที่แล้ว)
ตรวจเช็คเงินสะสมในประกันสังคมทำไมไม่เห็นขึ้นเลยคับ อยากรู้ว่ามีเงินเท่าไรแล้วคับ
จากคุณ: นิรุตต์(เมื่อ2 ปีที่แล้ว)
อยากรุ้เงินสะสมประกันสังคม
จากคุณ: นาง อุไร. เหรา(เมื่อ2 ปีที่แล้ว)
เรื่องเงินสะสมตั้งแต่ส่งมาและหยุดส่งแล้วอยากทราบว่ามีเงินสะสมอยู่เท่าไรครับ
จากคุณ: สายัน สมหงัง(เมื่อ2 ปีที่แล้ว)
อยากรู้เงินสะสมประกันสังคมของนายบัวพันธ์
จากคุณ: รพีพรป้องพันธ์(เมื่อ2 ปีที่แล้ว)
อยากรุ้เงินประกันสังคม
จากคุณ: สุกะตา(เมื่อ2 ปีที่แล้ว)
ผมอยากทราบว่าผมส่งเงินประกันสังคมถึงสิบปีหรือยังครับ
จากคุณ: สุเมธ สารกาศ(เมื่อ2 ปีที่แล้ว)
อยากรู้เงินประกันสังคม
จากคุณ: รี อุดคำ(เมื่อ1 ปีที่แล้ว)
อยากรู้เงินประกันส้งคม
จากคุณ: บัวไข ยาผา(เมื่อ1 ปีที่แล้ว)
อยากรุ้เงินสะสมประกันสังคม
จากคุณ: สงคราม ราษีบุญ(เมื่อ1 ปีที่แล้ว)
ผมอยากรู้เงินสะสมประกันสังคม
จากคุณ: นายอนุวัฒน์ บางบุตร(เมื่อ1 ปีที่แล้ว)
อยากรุ้เงินสะสมกับสิทธิรักษาพยาบาล
จากคุณ: กิตติยา. กองเงิน(เมื่อ1 ปีที่แล้ว)
ยอดเงินเข้า
จากคุณ: อภิเชษฐ์ สุทธิบุตร(เมื่อ1 ปีที่แล้ว)
P
จากคุณ: นางสาวเดือนเพ็ญ รัตนวงค์(เมื่อ10 เดือนที่แล้ว)
อยากรู้เงินสะสมว่าได้เท่าไหร่แล้ว
จากคุณ: รินดา พิมพ์ศรี(เมื่อ9 เดือนที่แล้ว)
เช็กเงินสะสมประกันสังคม
จากคุณ: สุกัญญา การงานดี(เมื่อ8 เดือนที่แล้ว)
อยากรุ้เงินชราภาพ
จากคุณ: อนงค์ รุ่งเรือง(เมื่อ5 เดือนที่แล้ว)
เช็คยอดเงิน
จากคุณ: เฉลิมชัย ขันนาค(เมื่อ5 เดือนที่แล้ว)