������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

3 2 58 ตรว.
ขาย 2,590,000 บาท(44,655/ตรว.)
3 3 52 ตรว.
ขาย 3,590,000 บาท(69,038/ตรว.)