คอนโดมิเนียม ยู ดีไลท์ @ ตลาดพลู สเตชั่น

2 นาที BTS ตลาดพลู

รายละเอียดเพิ่มเติม ของโครงการ ยู ดีไลท์ @ ตลาดพลู สเตชั่น