บ้านเดี่ยว ยู ดีไลท์ @ บางซ่อน สเตชั่น

ติด MRT สถานีบางซ่อน

รายละเอียดเพิ่มเติม ของโครงการ ยู ดีไลท์ @ บางซ่อน สเตชั่น