คอนโดมิเนียม ลุมพินี วิลล์ พหล-สุทธิสาร

อาคารชุดพักอาศัย 21 ชั้น

ประกาศขาย/ให้เช่าในโครงการ ลุมพินี วิลล์ พหล-สุทธิสาร