คอนโดมิเนียม ลุมพินี วิลล์ พหล-สุทธิสาร

อาคารชุดพักอาศัย 21 ชั้น