คอนโดมิเนียม ลุมพินี เซ็นเตอร์ ลาดพร้าว 111

รายละเอียดเพิ่มเติม ของโครงการ ลุมพินี เซ็นเตอร์ ลาดพร้าว 111

เนื่อที่/ที่ตั้ง
ลักษณะโครงการ

วัตถุประสงค์
: 5 ไร่ 5 งาน 7 ตารางวา/ถนนลาดพร้าว ซอย 111 ข้างโรงพยาบาลเวชธานี
: อาคารชุดพักอาศัยสูง 8 ชั้น จำนวน 4 อาคาร
: อาคารชุดพักอาศัยสูง 9 ชั้น จำนวน 3 อาคาร รวม 856 ยูนิต
: เพื่อขาย

ประกาศขาย/ให้เช่าในโครงการ ลุมพินี เซ็นเตอร์ ลาดพร้าว 111