คอนโดมิเนียม ลุมพินี เซ็นเตอร์ สุขุมวิท 77

อาคารชุดพักอาศัย 9 ชั้น

รายละเอียดเพิ่มเติม ของโครงการ ลุมพินี เซ็นเตอร์ สุขุมวิท 77

เนื่อที่/ที่ตั้ง
ลักษณะโครงการ
วัตถุประสงค์
: 12 ไร่ 50.9 ตารางวา/ถนนสุขุมวิท ซอย 77
: อาคารชุดพักอาศัยสูง 9 ชั้น จำนวน 5 อาคาร รวม 872 ยูนิต
: เพื่อขาย

ประกาศขาย/ให้เช่าในโครงการ ลุมพินี เซ็นเตอร์ สุขุมวิท 77