คอนโดมิเนียม ลุมพินี เซ็นเตอร์ แฮปปี้แลนด์

อาคารชุดพักอาศัย + อาคารพาณิชย์ 8 ชั้น

รายละเอียดเพิ่มเติม ของโครงการ ลุมพินี เซ็นเตอร์ แฮปปี้แลนด์

เนื่อที่/ที่ตั้ง
ลักษณะโครงการ

วัตถุประสงค์
: 14 ไร่ 7.2  ตารางวา/ถนนลาดพร้าว ซอย 117-119
: อาคารชุดพักอาศัยขนาดเล็ก จำนวน 20 อาคาร รวม 1,765 ยูนิต
  อาคารพาณิชย์สูง 3.75 ชั้น จำนวน 23 ยูนิต
: เพื่อขาย

ประกาศขาย/ให้เช่าในโครงการ ลุมพินี เซ็นเตอร์ แฮปปี้แลนด์