คอนโดมิเนียม ลุมพินี เพลส พหล-สะพานควาย

อาคารชุดพักอาศัย 29 ชั้น

รายละเอียดเพิ่มเติม ของโครงการ ลุมพินี เพลส พหล-สะพานควาย

ประกาศขาย/ให้เช่าในโครงการ ลุมพินี เพลส พหล-สะพานควาย