คอนโดมิเนียม ไลฟ์ วัน ไวร์เลส

รายละเอียดเพิ่มเติม ของโครงการ ไลฟ์ วัน ไวร์เลสLife One Wireless ตั้งอยู่บนถนนวิทยุ ที่ดินผืนประวัติศาสตร์ที่เก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานครโครงการถูกออกแบบภายใต้คอนเซ็ปต์ที่คงไว้ซึ่งเสน่ห์แห่งความงามแบบยุคทองของสยามผสมกับอิทธิพลวัฒนธรรมยุโรป หรือที่เราเรียกว่า Oriental Colonial ทั้งหมดกลายเป็นต้นแบบที่มาของงานสถาปัตยกรรมอันงดงามแบบ One Wireless Colonial Interior ซึ่งจะทำให้โครงการนี้เป็นไอคอนทางสถาปัตยกรรมที่โดดเด่นงดงามอีกแห่งหนึ่งบนถนนวิทยุ

ประกาศขาย/ให้เช่าในโครงการ ไลฟ์ วัน ไวร์เลส

ยังไม่มีประกาศในหมวดหมู่นี้