คอนโดมิเนียม Aspire งามวงศ์วาน

รายละเอียดเพิ่มเติม ของโครงการ Aspire งามวงศ์วาน

ชื่อโครงการ

Aspire Condominium Ngamwongwan

เจ้าของโครงการ

บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด ( มหาชน )

ที่ตั้งโครงการ

ถนนงามวงศ์วาน ติดซอยชินเขต 1

พื้นที่โครงการ

พื้นที่โครงการประมาณ 9-3-40 ไร่

ลักษณะโครงการ

อาคารชุดพักอาศัย 1 อาคาร จำนวน 3 ทาวเวอร์, North ทาวเวอร์ สูง 28 ชั้น, South ทาวเวอร์ สูง 28 ชั้นและอาคารจอดรถ, ชั้น 9 เป็นสิ่งอำนวยความสะดวก พื้นที่อาคารประมาณ 68,480 ตารางเมตร พื้นที่ขายโดยรวมโดยประมาณ 41,322 ตารางเมตร 
ทาวเวอร์ N 
ชั้น G เป็นร้านค้า, พื้นที่บริการ และนิติบุคคลอาคารชุด 
ชั้น 2-28 เป็นที่พักอาศัย
ทาวเวอร์ S 
ชั้น G เป็นร้านค้า, พื้นที่บริการ และนิติบุคคลอาคารชุด 
ชั้น 2-28 เป็นที่พักอาศัย 

จำนวนยูนิต

1,458 ห้อง และ ร้านค้า 6 ร้าน

แบบห้อง

2แบบ (A และ B)

ประกาศขาย/ให้เช่าในโครงการ Aspire งามวงศ์วาน