คอนโดมิเนียม Aspire รัตนาธิเบศร์

รายละเอียดเพิ่มเติม ของโครงการ Aspire รัตนาธิเบศร์

ชื่อโครงการ

Aspire รัตนาธิเบศร์

ที่ตั้งโครงการถนนรัตนาธิเบศร์ ตำบลบางกระสอ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

พื้นที่โครงการ3 ไร่ 0 งาน 13.5 ตารางวา (1,213.5 ตารางวา)

พื้นที่ส่วนกลางประมาณ11,581 ตารางเมตร

ลักษณะโครงการอาคารสูง 24 ชั้น จำนวน 1 หลัง
แบ่งเป็นห้องชุดสำหรับพักอาศัยจำนวน 540 ห้อง
ห้องชุดสำหรับพาณิชย์จำนวน 1 ห้อง

บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการข้างต้นโดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า

ประกาศขาย/ให้เช่าในโครงการ Aspire รัตนาธิเบศร์

ยังไม่มีประกาศในหมวดหมู่นี้