คอนโดมิเนียม Ideo Verve สุขุมวิท (อ่อนนุช)

ติด BTS อ่อนนุชและ Testco Lotus อ่อนนุช