มีข้อผิดพลาดrequest to https://api.thaiproperty.in.th/api/projects/428 failed, reason: connect ECONNREFUSED 104.27.137.221:443