������������������������������������������������������������������

3 2 144 ตรว.
ขาย 4,950,000 บาท(34,375/ตรว.)
ขาย 1,590,000 บาท(50,636/ตรม.)