���������������������������������������������

1 1 50 ตรม.
ขาย 7,300,000 บาท(146,000/ตรม.)