เดอะ ไวท์สเปซ จำกัด profile image

เพนกวิน แอสเซท (PenguinAsset)

เจ้าของทรัพย์สิน