ให้เช่าคอนโดมิเนียม

1 1 30.65 ตรม.
ให้เช่า 12,000 บาท
ให้เช่า 12,000 บาท
ให้เช่า 12,000 บาท