คอนโดมิเนียม 98 Wireless

รายละเอียดเพิ่มเติม ของโครงการ 98 Wireless

ชื่อโครงการ :  98 Wireless (ไนน์ตี้เอท ไวร์เลส)

เจ้าของโครงการ :  บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)

ที่ตั้งโครงการ :  ถนนวิทยุ

ประเภทโครงการ : High Rise 25 ชั้น  1 อาคาร

เนื้อที่โครงการ :  2-0-34 ไร่

จำนวน : 77 ยูนิต

ก่อสร้างแล้วเสร็จ : พ.ศ.2559

เว็บไซต์ : https://www.sansiri.com/en/condominium/98-wireless/

เบอร์ติดต่อ : 1685

ประกาศขาย/ให้เช่าในโครงการ 98 Wireless