ขายคอนโดมิเนียม ในเขตสาทร

แสดงประกาศขายคอนโดมิเนียม ในเขตสาทร 101 รายการล่าสุด หน้า 1/7

1 1 67.67 ตรม.
ขาย 17,390,000 บาท(256,982/ตรม.)
2 2 56 ตรม.
ขาย 4,900,000 บาท(87,500/ตรม.)
1 1 40 ตรม.
ขาย 4,850,000 บาท(121,250/ตรม.)
3 3 200 ตรม.
ขาย 28,000,000 บาท(140,000/ตรม.)
ค้นหาประกาศ ขายคอนโดมิเนียมจากสถานที่ใกล้เคียง