ขายคอนโดมิเนียม

1 1 27 ตรม.
ขาย 30,000 บาท(1,111/ตรม.)