ขายคอนโดมิเนียม

1 1 31.3 ตรม.
ขาย 7,500,000 บาท(239,616/ตรม.)