ขายคอนโดมิเนียม

3 2 172 ตรม.
ขาย 25,000,000 บาท(145,348/ตรม.)
2 2 100 ตรม.
ขาย 24,900,000 บาท(249,000/ตรม.)
ขาย 2,600,000 บาท(76,470/ตรม.)