ขายคอนโดมิเนียม

1 1 30.54 ตรม.
ขาย 2,290,000 บาท(74,983/ตรม.)
2 2 56 ตรม.
ขาย 4,900,000 บาท(87,500/ตรม.)
2 4 20 ตรม.
ขาย 10,000 บาท(500/ตรม.)