ขายคอนโดมิเนียม

ขาย 7,900,000 บาท(121,538/ตรม.)
ขาย 2,450,000 บาท(26,717/ตรม.)