ขายคอนโดมิเนียม

1 1 27.4 ตรม.
ขาย 15,200,000 บาท(554,744/ตรม.)