ขายคอนโดมิเนียม

1 1 35 ตรม.
ขาย 5,490,000 บาท(156,857/ตรม.)