ขายคอนโดมิเนียม

1 1 27.26 ตรม.
ขาย 1,500,000 บาท(55,025/ตรม.)