ขายคอนโดมิเนียม

1 1 44 ตรม.
ขาย 5,000,000 บาท(113,636/ตรม.)