ขายคอนโดมิเนียม

1 1 32 ตรม.
ขาย 3,920,000 บาท(122,500/ตรม.)
ขาย 1,290,000 บาท(37,941/ตรม.)