ขายคอนโดมิเนียม

1 1 32.8 ตรม.
ขาย 1,480,000 บาท(45,121/ตรม.)