ขายคอนโดมิเนียม

1 1 47 ตรม.
ขาย 6,299,999 บาท(134,042/ตรม.)