ขายคอนโดมิเนียม

ขาย 1,290,000 บาท(37,941/ตรม.)
ขาย 120,000 บาท(4,385/ตรม.)