ขายคอนโดมิเนียม

1 1 32.8 ตรม.
ขาย 1,480,000 บาท(45,121/ตรม.)
2 2 57 ตรม.
ขาย 8,800,000 บาท(154,385/ตรม.)