ขายคอนโดมิเนียม

1 1 27.68 ตรม.
ขาย 2,250,000 บาท(81,286/ตรม.)