ขายคอนโดมิเนียม

1 1 23.6 ตรม.
ขาย 1,950,000 บาท(82,627/ตรม.)