ขายคอนโดมิเนียม

1 1 45.11 ตรม.
ขาย 4,700,000 บาท(104,189/ตรม.)