ขายคอนโดมิเนียม

ขาย 1,500,000 บาท(1,500,000/ตรม.)
1 1 67.67 ตรม.
ขาย 17,390,000 บาท(256,982/ตรม.)