ขายคอนโดมิเนียม

2 2 57.7 ตรม.
ขาย 4,200,000 บาท(72,790/ตรม.)