ขายคอนโดมิเนียม

1 1 36.31 ตรม.
ขาย 2,200,000 บาท(60,589/ตรม.)