ขายบ้านเดี่ยว

3 3 1 ตรว.
ขาย 4,800,000 บาท(4,800,000/ตรว.)