ขายบ้านเดี่ยว

3 2 68 ตรว.
ขาย 3,200,000 บาท(47,058/ตรว.)
5 5 100 ตรว.
ขาย 13,000,000 บาท(130,000/ตรว.)
3 2 39 ตรว.
ขาย 1,900,000 บาท(48,717/ตรว.)