ขายบ้านเดี่ยว

5 5 101 ตรว.
ขาย 8,900,000 บาท(88,118/ตรว.)
ขาย 1,490,000 บาท(29,800/ตรว.)