ขายบ้านเดี่ยว

ขาย 5,900,000 บาท(59,000/ตรว.)
ขาย 2,450,000 บาท(64,746/ตรว.)