ขายคอนโดมิเนียม

ขาย 1,910,000 บาท(79,583/ตรม.)
1 1 27.26 ตรม.
ขาย 1,500,000 บาท(55,025/ตรม.)