ขายคอนโดมิเนียม

1 1 67.67 ตรม.
ขาย 17,390,000 บาท(256,982/ตรม.)