ขายคอนโดมิเนียม

1 1 67.67 ตรม.
ขาย 17,390,000 บาท(256,982/ตรม.)
2 2 56 ตรม.
ขาย 4,900,000 บาท(87,500/ตรม.)